Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Jan Johansson är Trafikverkets projektledare för delen Mölnlycke–Bollebygd. Foto: Kasper Dudzik, Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

”Planeringen för Mölnlycke–Bollebygd blir alltmer detaljerad”

Läs en intervju med Trafikverkets projektledare om det aktuella projektläget på delen Mölnlycke–Bollebygd.

Hallå där Jan Johansson, projektledare för Mölnlycke–Bollebygd! Vad har hänt sen sist?

– Vi har jobbat vidare med att hitta optimala lösningar för hur den nya järnvägen ska utformas. Arbetet blir allt mer konkret: vi identifierar områden vi behöver permanent för att bygga järnvägen och områden vi behöver under tiden vi bygger den.

Planeringen av järnvägsanläggningen blir också allt mer detaljerad. Det är en utmaning med alla tekniska val som ska göras när vi planerar en ny höghastighetsjärnväg. Det handlar om allt från hur järnvägen ska stängslas in till hur järnvägstunnlarna ska vara utformade.

Vi har också kommit en bra bit på väg i planeringen av stationen vid Landvetter flygplats. Där har vi ett nära samarbete med Swedavia som har också har stora projekt på gång i anslutning till flygplatsen.

Hur går arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen?

– Framåt! Vi har gjort olika naturinventeringar och förberedande arkeologiska undersökningar. Vi gör bulleranalyser för att hitta rätt bullerdämpande åtgärder längs banan och arbetar med tekniska lösningar för hur vi ska passera mossområden med så begränsad påverkan som möjligt.

Är det klart hur järnvägen ska gå i Mölnlycke?

– I lokaliseringsutredningen för Almedal–Mölnlycke har vi på Trafikverket utrett två dragningar av järnvägen i Mölnlycke. Antingen att alla tåg på den nya järnvägen passerar genom Mölnlycke. Eller att höghastighetstågen passerar i tunnel söder om Mölnlycke och att endast de regionaltåg som ska stanna leds in till stationen.

Parallellt har vi jobbat vidare med en station i centrala Mölnlycke med fem spår. Under hösten har vi gjort ett omtag i arbetet för att hitta en lösning som på ett bra sätt kan bidra till en positiv samhällsutveckling i Mölnlycke. Under 2017 räknar vi med att kunna ge ett definitivt svar på frågan hur järnvägen ska gå i Mölnlycke.

Många boende har lämnat synpunkter på Trafikverkets förslag om hur järnvägen ska dras i Rävlanda. Hur har synpunkterna tagits omhand?

– De synpunkter som kan påverka den fortsatta planeringen har vi med oss och tar hänsyn till i vårt löpande arbete med järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning. När vi besöker Rävlanda i december kommer vi att redogöra för hur vi arbetat för att hitta tillfredsställande lösningar för de boende.

Vad kommer ni mer att presentera på informationsmötena?

– Vi ska presentera förslag på vilka områden vi behöver använda tillfälligt under byggtiden. Det handlar om vägar för byggtrafik, arbetsområden och upplag som används under en begränsad period. Vi ska även berätta om hur vi ska begränsa buller och vibrationer från den nya järnvägen.

Ni har samråd nu och vill att man ska lämna synpunkter. Vad kan jag påverka i det här skedet av planeringen?

– I järnvägsplanen arbetar vi med var järnvägen ska gå och hur den ska utformas inom den korridor som beslutades 2007. Det är inom de ramarna som man har möjlighet att påverka planeringen nu.

Får vem som helst lämna synpunkter?

– Ja, alla kan lämna synpunkter.