Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vad är uppfattningen om projekt Göteborg–Borås och vad vill boende och företag längs sträckan veta mer om? Foto: Kerstin Ericsson.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sju av tio känner till projekt Göteborg–Borås

Det visar en attitydundersökning som Trafikverket genomfört bland allmänhet och företag längs sträckan för den nya höghastighetsjärnvägen.

Hösten 2016 genomfördes en attitydundersökning där 1 100 invånare i Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås fick svara på frågor om projekt Göteborg–Borås. Samma frågor ställdes även till 350 företag i kommunerna. Det var andra gången projektet genomförde en undersökning för att ta reda på kännedom och attityder gentemot projektet. Första undersökningen, en nollmätning, gjordes hösten 2014.

– Jag vill tacka de som tagit sig tid att svara på frågorna. För oss som arbetar med projektet är det en temperaturmätare och ett viktigt verktyg för att kunna ge de som är berörda av järnvägsutbyggnaden relevant information, säger Sara Ramberg, kommunikationsansvarig för projekt Göteborg–Borås.

Resultatet visar att kännedomen om projektet har ökat medan inställningen är något mindre positiv i år. Positiva effekter som lyfts fram är kortare restider, minskad biltrafik och att regionen gynnas. Bland de som svarat att de är negativa till projektet uppges orsaken vara kostnaden, att pengarna istället bör användas till att rusta upp den befintliga järnvägen och att man vill ha fler stationen längs sträckan.

Totalt sett tror sig färre av allmänheten bli påverkade av projektet. De som tror att påverkan blir positiv lyfter enklare pendling och bättre förbindelser till Göteborg/Stockholm/Borås. De som tror på en negativ påverkan anser det på grund av buller och vibrationer samt en oro att järnvägen ska påverka orter och miljö på ett dåligt sätt.

– Sedan förra mätningen har vi träffat många berörda längs sträckan. Ju längre vi kommer i planeringen, desto mer konkreta kan vi bli om hur vi kommer att påverka berörda fastighetsägare, närboende och verksamheter, säger Sara Ramberg. Det gör också att vi kommer att kunna rikta informationen till våra målgrupper på ett bättre sätt.

Informationen från projekt Göteborg–Borås får överlag gott betyg i undersökningen. Det mest populära sättet att ta del av information är fortfarande via utskick i brevlådan, det tycker både allmänhet och företagare. Frågor som många som vill veta mer om är buller, tidplan och aktuella händelser i projektet.

– Det är önskemål som ska vi möta genom olika informationsinsatser framöver, avslutar Sara Ramberg.