Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Håkan Wennerström är regional direktör på Trafikverket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

"För att klara den framtida efterfrågan på järnvägstransporter behöver vi bygga ut vårt järnvägssystem"

Vi bad Håkan Wennerström, regional direktör på Trafikverket, svara på fyra frågor som Trafikverket ofta får i samband med att vi planerar den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

Är det klart att det blir en ny järnväg mellan Göteborg och Borås?

– Regeringens ambition är att satsa på höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och det är vad vi planerar för. Fram till sommaren ska Trafikverket ta fram ett förslag till nationell plan för infrastrukturen 2018-2029. Någon särskild budget för höghastighetsjärnvägen har regeringen inte avsatt, vilket betyder att utbyggnaden måste ske etappvis. Vilka etapper som kommer att prioriteras i den kommande nationella planen vet vi först när den fastställts av regering och riksdag, vilket beräknas ske under våren 2018.

Kommer tågen att stanna i Bollebygd och Mölndal?

– Vi planerar ingen station i Bollebygd. Om det blir en station i Mölndal avgörs när vi tar beslut om korridor för delen Almedal–Mölnlycke, vilket vi räknar med att göra i år. Tidpunkt för val av korridor kommer med stor sannolikhet påverkas av Sverigeförhandlingens slutarbete under 2017.

Vad har vi som bor i Västsverige för nytta av den nya järnvägen?

– Vi har gjort en noggrann trafikanalys som visar att  det går att kombinera höghastighetståg och snabba regionaltåg med god turtäthet. Jämfört med i dag blir det ett rejält lyft för den regionala pendlingen med tågtrafik på sträckan.

Är det inte bättre att ta hand om den befintliga järnvägen istället för att bygga en höghastighetsjärnväg?

– Vi behöver göra både och! Våra nuvarande stambanor i södra Sverige har nått sin kapacitetsgräns och på vissa sträckor finns det helt enkelt inte plats för fler tåg. För att klara den framtida efterfrågan på järnvägstransporter behöver vi bygga ut vårt järnvägssystem. Något måste göras! Med en höghastighetsjärnväg avlastas stambanorna och tid frigörs för att utföra underhåll. Det skapar ett robustare järnvägssystem och punktligheten förbättras.

– Det är heller ingen tvekan om att vi behöver ta hand om befintliga banor. Det är och har varit vårt viktigaste budskap till regeringen. Regeringen har lyssnat på detta och aviserar en höjning av underhållsanslaget på järnväg med 47 procent från och med 2019.