Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Loskutnikov/Shutterstock

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktuellt projektläge för Göteborg–Borås

Det pågår en dialog om en möjlig ny inriktning för utbyggnaden av järnväg Göteborg–Borås. Det handlar om att i en första fas trafikera sträckan med snabba regionaltåg, men samtidigt förbereda så att den kan byggas ut för höghastighetstrafik.

I mars presenterades regeringens direktiv till Trafikverkets åtgärdsplanering (förslag till nationell plan) för perioden 2018–2029. I direktivet meddelade regeringen att målet är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Utbyggnaden ska ske etappvis och i den takt som ekonomin tillåter.

Regeringen pekade också ut att sträckorna Ostlänken mellan Järna–Linköping och sträckan Lund–Hässleholm, i ett tänkt höghastighetssystem, ska byggstarta under planperioden. Mot denna bakgrund har Trafikverket sett att det ekonomiska utrymmet är begränsat för att kunna starta bygget även av sträckan Göteborg–Borås under den närmast kommande planperioden.

Utbyggnadsbar för höghastighetstrafik

Nu diskuteras att i ett första skede bygga en dubbelspårig järnväg på sträckan Göteborg–Borås, med spår in till regionala stationer, som sedan kan byggas ut med förbifarter för höghastighetståg när övriga delar av sträckan Göteborg−Stockholm tillkommer.

− Nu har en dialog inletts mellan Trafikverket, Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och berörda kommuner. Ett omtag kan möjliggöra en lösning som på ett balanserat sätt svarar mot både de västsvenska och nationella målen och skapar nyttor både initialt och på längre sikt, säger Håkan Wennerström, direktör i Trafikverket Region Väst.

I den pågående dialogen ingår frågor om finansiering, utformning och trafikering.

Projektarbetet går vidare

Projekt Göteborg–Borås ser nu över verksamheten för att fokusera insatserna där de gör störst nytta och kan ge ett kunskapsunderlag vid ett eventuellt omtag i planeringen.

– Det innebär till exempel att projekteringsarbetet på delen Mölnlycke–Bollebygd i delar kommer att fortsätta, medan vi däremot gör en paus i arbetet med samråd och marklösen, berättar Sara Distner, projektchef för projekt Göteborg–Borås.

– Vi förstår att det finns ett stort intresse från omvärlden att veta vad som händer och vi kommer att informera allt eftersom arbetet fortlöper. Vi finns tillgängliga för frågor från berörda fastighetsägare och andra intresserade, avslutar Sara Distner.