Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sara Distner
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sara Distner om projekt Göteborg-Borås framtid

Sara Distner, projektchef på Trafikverket för Göteborg-Borås berättar om vad som händer i projektet.

Det har hänt en del i projektet under våren. Kan du sammanfatta första halvåret av 2017 för projekt Göteborg-Borås?

Det har varit ett händelserikt halvår i projektet. I mars presenterades regeringens direktiv till Trafikverkets åtgärdsplanering (förslag till nationell plan) för perioden 2018–2029. I direktivet pekade regeringen ut att sträckorna Ostlänken mellan Järna–Linköping och sträckan Lund–Hässleholm, i ett tänkt höghastighetssystem, ska börja byggas under planperioden. Mot denna bakgrund har Trafikverket sett att det ekonomiska utrymmet är begränsat för att kunna starta bygget även av sträckan Göteborg–Borås under den närmast kommande planperioden.

Läs regeringens direktiv till Trafikverkets åtgärdsplanering (förslag till nationell plan) för perioden 2018–2029.

Trafikverket har tillsammans med Sverigeförhandlingen arbetat fram det förslag på en ny inriktning som nu diskuteras med Västra Götalandsregionen. Förslaget som diskuteras innebär att vi i ett första skede bygger en dubbelspårig järnväg på sträckan Göteborg-Borås, med spår in till regionala stationer, som sedan kan byggas ut med förbifarter för höghastighetståg när övriga delar av sträckan Göteborg−Stockholm tillkommer.

Förslaget innebär att vi får möjlighet att bygga en järnväg som möter både de regionala och nationella behoven av ett robust transportsystem.

Vad händer då med arbetet med respektive delsträckor i projekt Göteborg-Borås?

För järnvägsplanen Mölnlycke-Bollebygd har arbetet fortsatt. Vår bedömning har varit att den nya inriktningen inte innebär några stora förändringar för vårt arbete öster om Mölnlycke. Därför har vi arbetat vidare med att inventera förutsättningar, analysera och projektera för att hitta den bästa möjliga lösningen för den nya järnvägen. För delarna i centrala Mölnlycke, så har vi i första hand i tillsammans med Härryda kommun deltagit i arbete med hur området kring stationen ska utvecklas.

Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås har drivits så långt som nu är möjligt. Men tidpunkt för val av korridor kommer att påverkas av Sverigeförhandlingens slutarbete under 2017 samt en eventuell förhandling med Västra Götalandsregionen.

Vad händer i projektet efter sommaren?

Projekteringsarbetet med järnvägsplanen Mölnlycke-Bollebygd fortgår, men vi kommer fokusera våra resurser på de delar där vi bedömer att arbetet ger kunskapsunderlag vid ett eventuellt omtag. Detta innebär till exempel att vi kommer att avbryta projekteringsarbetet med Mölnlycke C och istället fokusera på arbetet med spårlinjen från Bollebygd, till strax öster om Mölnlycke.

Det är sannolikt att lokaliseringsutredningarna kan komma att gälla även vid ett eventuellt omtag i projektet. Då kommer projekteringsarbetet med planen Mölnlycke-Bollebygd som vi gör nu att ligga till grund för arbetet med ett eventuellt omtag.

I augusti kommer Trafikverket presentera sitt förslag till nationell plan, därefter går detta ut på remiss. Regeringen väntas under våren 2018 ta beslut om nationell plan 2018-2029, först då vet vi om projektet finns med eller inte i den nya nationella planen, då har vi ett politiskt beslut kring projektet. Är du intresserad av vad som händer framöver i projektet så kommer vi kontinuerligt att uppdatera vår projektsida med den senaste informationen.

Här kan du prenumenera på projektet Göteborg-Borås digitala nyhetsbrev

Här kan du läsa de senaste nyheterna från projekt Göteborg-Borås