Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer nu i projekt Göteborg–Borås?

Trafikverket har lämnat förslag till nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen. I förslaget finns projekt Göteborg–Borås med som en utpekad brist. Trafikverkets regionala direktör Håkan Wennerström berättar mer om vad det innebär.

– I förslaget till ny nationell transportplan är projekt Göteborg–Borås med som en utpekad brist. I vår väntas regeringen fatta beslut om den nationella planen. Om projektet då kvarstår som en utpekad brist innebär det att vi kan fortsätta planera för att sedan pröva objektet i nästa planrevidering av nationell plan som sker om fyra år.

Vad händer med förslaget om ny inriktning för järnvägen Göteborg–Borås?

– I våras påbörjades en dialog med Västra Götalandsregionen om en ny möjlig inriktning för utbyggnaden av järnväg Göteborg–Borås. Den viktiga skillnaden är att Sverigeförhandlingen hade i sitt arbete fokus på det långväga resandet mellan Göteborg och Stockholm med få stationer längs sträckan. Den nya inriktningen innebär två saker, dels att vi nu fokuserar på hela sträckan Göteborg–Borås där det stora pendlingsmönstret finns istället för Mölnlycke–Bollebygd. Det är den ena skillnaden och den andra är att vi nu öppnar upp för fler lokala/regionala stationer på sträckan. Det handlar om att i en första fas trafikera sträckan med snabba regionaltåg, men samtidigt förbereda så att den kan trafikeras av höghastighetståg när hela systemet är utbyggt. Dialogen fortsätter under höst och vår.

Vilket arbete pågår i projektet nu?

– Tills en ny nationell plan är beslutad gäller nuvarande nationell plan där projektet ingår. Utifrån förslaget på ny inriktning så fortgår arbetet med järnvägsplanen för deletappen Mölnlycke–Bollebygd, men vi fokuserar våra resurser på de delar där vi bedömer att arbetet ger kunskapsunderlag för ett omtag. Det innebär till exempel att vi har avbrutit projekteringsarbetet med Mölnlycke C och istället fokuserar på arbetet med spårlinjen från Bollebygd till strax öster om Mölnlycke.

– Deletapperna Almedal–Mölnlycke och Bollebygd–Borås har drivits så långt som nu är möjligt inför val av korridor. När beslutet kan tas påverkas av en eventuell förhandling med Västra Götalandsregionen om medfinansiering av regionala stationer samt Sverigeförhandlingens slutarbete under 2017. Sverigeförhandlingens uppdrag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av höghastighetsjärnväg i Sverige, avslutar Håkan Wennerström.

Vad innebär?

  • Utpekad brist i planen
    Objektet får finansiering för att fortsätta planeringen i avvaktan på byggstart. Objektet prövas vid kommande revideringar av den nationella planen som sker vart fjärde år.
  • Utpekat objekt i planen
    Objekt finns i planen med byggstart under perioden. Finansiering finns för start av objektet, eller fullt finansierat inom tidsperioden för planen.

Bakgrund nationell transportplan:

Trafikverket överlämnade den 31 augusti ett förslag till nationell transportplan för perioden 2018-2029 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart.

Planförslaget är nu på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs mer om planförslaget här: www.trafikverket.se/nationellplan