Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektchef Sara Distner
Denna nyhet är äldre än 6 månader

En återblick på året som gått

Projektchef Sara Distner summerar ett händelserikt år och berättar om vad som väntar under 2018.

Hur summerar du året som gått?

– Det har varit ett händelserikt år. Vi har börjat arbeta med en ny inriktning för projektet och Trafikverket har lämnat förslaget till nationell plan för perioden 2018–2029 till regeringen.

Vad är den nationella planen för något?

– Den nationella planen för transportsystemet är en plan för hur vi ska ta hand om och utveckla den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar och för sjö- och luftfart.

Vad innebär det nya planförslaget för projekt Göteborg–Borås?

– Planförslaget innebär att byggstarten för projekt Göteborg–Borås skjuts framåt i tiden. I regeringens direktiv till Trafikverket fanns Göteborg–Borås inte med bland de prioriterade projekten. Det innebär i sin tur att Trafikverket hade svårt att skapa det ekonomiska utrymmet som behövdes för att starta byggandet i närtid.

– Trafikverket har i planförslaget tagit med projekt Göteborg–Borås som en utpekad brist. Planförslaget har nu varit ute på remiss. Remissynpunkterna har lämnats till regeringen som beslutar om den nya planen. Om projekt Göteborg–Borås ligger kvar som en utpekad brist, innebär det att vi kan fortsätta planera för den nya järnvägen. Vi kan sedan pröva projektet i nästa revidering av planen, som görs om fyra år.

Ny inriktning för projektet – berätta mer!

– I våras påbörjade vi en dialog med Västra Götalandsregionen om en ny möjlig inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås. Den viktiga skillnaden mot tidigare planer är att Sverigeförhandlingen i sitt arbete hade fokus på det långväga resandet mellan Göteborg och Stockholm med få stationer längs sträckan, medan den nya inriktningen kombinerar det långväga resandet med fokus i närtid på det regionala resandet.

– Det innebär att vi i ett första skede bygger för snabba regionaltåg. Samtidigt kommer vi att förbereda så att järnvägen kan trafikeras av höghastighetståg när hela banan mellan Göteborg och Stockholm är utbyggd. Vi vill hitta en lösning som bidrar till att nå både de västsvenska och de nationella målen, och skapa nyttor både på kort och lång sikt.

Vilket arbete pågår i projektet nu?

– Vi fortsätter arbetet med järnvägsplanen för deletappen Mölnlycke–Bollebygd, men vi fokuserar våra resurser på de delar där vi bedömer att arbetet ger kunskapsunderlag för ett omtag enligt den nya regionala inriktningen. Det innebär till exempel att vi har pausat projekteringsarbetet med Mölnlycke station och istället fokuserar på arbetet med spårlinjen från öster om Mölnlycke till Bollebygd. Vi planerar också vidare för stationen på Landvetter flygplats.

Vad händer i de andra etapperna?

– Vi har utrett lokaliseringen av sträckorna Almedal–Mölnlycke och Bollebygd–Borås, och nästa steg är att fatta beslut om järnvägskorridor. För att kunna fatta det beslutet behöver vi invänta Sverigeförhandlingens slutrapport och en eventuell överenskommelse med Västra Götalandsregionen om medfinansiering av regionala stationer.

Vad händer nästa år?

– Det arbete som pågår nu i projektet kommer att fortsätta efter årsskiftet. Till våren väntas regeringen fatta beslut om den nya nationella planen, det är först då vi har ett politiskt beslut om projektet. Efter det vet vi hur vi kan gå vidare i planeringen av den nya järnvägen och när vi kan bjuda in till informationsmöten igen.

– Dialogen om den nya inriktningen med Västra Götalandsregionen kommer också att fortsätta under våren.

Vill du läsa mer? Se vårt senaste informationsblad under Informationsmaterial.

Projektchefens önskelista för 2018

  • Att vi tagit beslut i lokaliseringsutredningarna för Almedal–Mölnlycke och Bollebygd–Borås
  • Att närboende har en tydlig bild av vad som händer i projektet, trots att det är mycket som påverkar projektet
  • Att dialogen om förslaget på ny inriktning med Västra Götalandsregionen fört oss framåt och att vi landat i en bra lösning

God Jul och Gott Nytt År