Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad är den nationella planen för något?

Under våren förväntas regeringen ta beslut om nationell plan. Här förklarar vi händelserna kopplade till planen. Här får du koll på läget!

Nationell plan  Vi börjar med vad en nationell plan är för något. Det är planen Trafikverket arbetar utifrån och den visar hur vi ska ta hand om och utveckla den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar och för sjö- och luftfart. Planen sträcker sig tolv år framåt, men den uppdateras vart fjärde år. Den kommande planen gäller för åren 2018–2029. Vill du redan nu veta mer? Se Trafikverkets nya film längre ner på sidan.
Ingrastrukturpropositionen Infrastrukturpropositionen tas fram av regeringen vart fjärde år och beslutas av riksdagen. Den innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen tolv år framåt (för åren 2018–2029). I nuvarande infrastrukturproposition vill regeringen bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö i den takt som ekonomin tillåter.
Regeringens direktiv Regeringen bestämmer hur pengarna ska användas och ger Trafikverket ett så kallat direktiv till åtgärdsplanering. Det fick vi i mars 2017. Trafikverkets uppdrag blir sedan att ta fram ett förslag till en nationell plan för transportsystemet. I direktivet för åren 2018–2029 angav regeringen vilka projekt som ska prioriteras i förslaget och vad åtgärderna ska bidra till. För den tänkta höghastighetsjärnvägen pekade regeringen ut att sträckorna Ostlänken (delen Järna–Linköping) och sträckan Hässleholm–Lund, ska byggstartas under planperioden.Beslutet om den nationella planen fattas av regeringen och kommer under våren.
Utpekad brist I Trafikverkets förslag till nationell transportplan är objektet Göteborg–Borås med som en utpekad brist. Men vad betyder det? Om ett objekt är en utpekad brist innebär det att man kan fortsätta planera för att sedan pröva objektet i nästa planrevidering av nationell plan som sker om fyra år. Senare i vår väntas regeringen fatta beslut om den nationella planen. Först då vet vi den slutliga prioriteringen.