Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vårt uppdrag att bygga en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast

I veckan släppte Riksrevisionen en rapport som kritiserade beslutsordningen för Sveriges nya system för höghastighetsjärnvägar. Trafikverkets uppdrag att planera och bygga en ny järnväg mellan Göteborg och Borås ligger fast.

En del har säkert tyckt att det varit förvirrande att dels få information i veckan om vår planering för sträckan Göteborg–Borås, och dels läsa i media om att Riksrevisionen har kritiserat planeringen av höghastighetsjärnvägen.

Regeringen och Trafikverket har varit granskningsobjekt i Riksrevisionens rapport. Trafikverket välkomnar Riksrevisionens granskning. Infrastrukturministern är samtidigt tydlig med att vårt uppdrag ligger fast.

Riksrevisonens kritik

Vad säger då Riksrevisionen i sin rapport? De har synpunkter på i vilken ordning beslut har fattats för utbyggnaden av nya stambanor, och menar att beslut om projekt har fattats före det att beslut har fattats om utbyggnad av ett helt system.

Riksrevisonen anser också att fler alternativa lösningar till ett system med nya stambanor borde ha utretts först.
De rekommenderar att ge Trafikverket i uppdrag att förutsättningslöst utreda vilka brister som finns i förhållande till Sveriges transportpolitiska mål, och vilka alternativa lösningar som finns för att åtgärda bristerna.

Vårt uppdrag utgår från politiska beslut

Det är regeringen som bestämmer hur de här rekommendationerna ska hanteras. Det kommer regeringen att meddela riksdagen. Vårt uppdrag utgår från politiska beslut, och höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås finns med i nationell plan för transportsystemet som regeringen har beslutat om.

Infrastrukturministern har varit tydlig med att beslutet om Göteborg–Borås, liksom de andra höghastighetsjärnvägsprojekten som också är beslutade om i den nationella planen, ligger fast.