Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

"Vi ska titta på nya alternativ för hur järnvägen ska dras"

Nu är planeringen av ny järnväg igång igen. Vi utreder sträckan för tåg som ska gå i 250 kilometer i timmen med stationer i Mölndal, vid Landvetter flygplats och i Borås. Just nu kartlägger vi området och till våren bjuder vi in till samråd.

Förra året beslutades nya förutsättningar för den fortsatta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Det har inneburit ett omtag i planeringen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Planeringen inleds med en lokaliseringsutredning för hela sträckan där vi ska komma fram till en korridor, det vill säga det område där den nya järnvägen ska dras.

– Sedan i somras arbetar vi utifrån de nya förutsättningarna där vi utreder järnvägen som en samlad sträcka istället för som flera deletapper. Det betyder att vi kan tänka om och ger oss fler möjligheter. Vi ska nu titta på nya alternativ för hur och var järnvägen ska dras, säger Malin Odenstedt Lindhe, projektledare. Just nu kartlägger vi området och samlar in faktaunderlag.

– De tidigare utredningarna och de lämnade synpunkterna har inte varit förgäves utan är ett jättebra kunskapsunderlag i det arbete som vi gör nu. Även om vårt utredningsområde kommer att vara större den här gången, så har vi kartlagt stora delar av området i de tidigare utredningarna, säger Malin. Vi planerar att ha samrådsmöten för allmänheten med start våren 2020.

– Då kommer vi visa de förutsättningar som vi har kartlagt inom utredningsområdet och inhämta synpunkter från allmänhet och andra berörda. Det är betydelsefullt för vårt fortsatta arbete, säger Malin.

Längre fram kommer vi att utvärdera möjliga förslag på korridorer där järnvägen kan byggas utifrån en rad kriterier som till exempel effekter för människor och miljö, restid och kostnad. Då återkommer vi med nya samråd.

Mer information om vårens samråd kommer i nästa informationsblad, på projektets webbsida och i de sociala kanalerna Instagram och Twitter. Vi kommer också att sätta in annonser i lokalpress.

Det behövs en ny järnväg i Västsverige

Sträckan Göteborg–Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Dagens pendling med buss och bil skapar trängsel både på trafikleder och i tätorterna och den enkelspåriga järnvägen räcker inte till.

– Med dubbelspår, som byggs för 250 kilometer i timmen, kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och antalet tåg öka rejält. Bättre kommunikationer som gör det lättare att ta sig till jobb och studier skapar förutsättningar för regional utveckling. Den nya järnvägen ger oss också möjlighet till ett mer hållbart och energieffektivt resande, förklarar Janne Johansson, projektledare.

Tillsammans med Västlänken, en ny järnväg i tunnel under centrala Göteborg, innebär den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås att fler kommer kunna resa snabbare, enklare och med färre byten.

– En station vid Landvetter flygplats kommer göra det möjligt att ta sig till och från flygplatsen med tåg från olika destinationer i Västsverige, säger Janne.

Detta händer också

• Trafikverket studerar konsekvenser av att komplettera höghastighetsjärnvägen med fler stationer för att möta ytterligare regionala behov i stråket mellan Göteborg och Borås. Det görs i dialog med Västra Götalandsregionen.
• Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie i stråket Göteborg–Borås. Syftet med studien är att klargöra vilka åtgärder som krävs på Kust- till kustbanan och riksväg 40 för att möta transportbehov för både gods- och persontrafik. Studien bedrivs parallellt med lokaliseringen av den nya järnvägen.