Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu förbereder vi för en konsultupphandling

Vi kommer under våren att genomföra en konsultupphandling av en sammanhållen lokaliseringsutredning för hela sträckan Göteborg-Borås. Vi bjuder nu in till en leverantörsträff i början av året för att informera våra leverantörer om uppdraget.

Varför görs en ny samlad lokaliseringsutredning?

Under hösten beslutade Trafikverket om förutsättningar för den fortsatta planeringen av hela höghastighetsystemet (Stockholm–Göteborg/Malmö). Här ingår inriktning om stationsorter och för Göteborg–Borås är det nu utpekat att Mölndal, Landvetter flygplats och Borås är aktuella ur ett nationellt perspektiv. I och med de nya förutsättningarna behöver vi utreda om det finns andra möjliga alternativ på dragning än de som tagits fram tidigare. I arbetet med lokaliseringsutredningen kommer befintliga utredningar att vara en viktig grund att utgå från. Vi kommer också fortsätta pågående dialog med Västra Götalandsregionen om de regionala behoven.

Lokaliseringsutredningen är det första steget i den formella planläggningsprocessen.

Här kan du läsa inbjudan till leverantörsträffen.