Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Se området som vi utreder för den nya järnvägen

Här kan du se kartan över vårt utredningsområde. I detta område ska vi ta fram möjliga korridorer där den nya järnvägen kan dras och utreda vilken nytta och påverkan de kan ge. Du kommer att kunna påverka utredningen genom samråd senare i vår.


Varför har ni ett nytt och större utredningsområde?

Den främsta anledningen är att vi nu ska utgå från stationer i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. I det tidigare arbetet var sträckan uppdelad i tre deletapper och vi behövde ansluta till befintlig järnväg i Mölnlycke och Bollebygd. De nya förutsättningarna gör att vi behöver utreda om det finns en bättre dragning av den nya järnvägen än de korridorer som tidigare tagits fram. Vi ska även undersöka om den förändrade hastigheten, från 320 kilometer i timmen till 250 kilometer i timmen, påverkar lokaliseringen. Detta innebär att vi nu gör en ny sammanhållen lokaliseringsutredning för hela sträckan Göteborg–Borås.

När kommer jag att veta om min fastighet blir påverkad av järnvägsbygget?

Inom utredningsområdet ska vi nu ta fram möjliga korridorer där den nya järnvägen kan dras och utreda vilken nytta de kan ge samt vilken påverkan de skulle ha på omgivningen. När vi har en beslutad korridor så är nästa steg att utreda exakt var järnvägen ska gå inom korridoren och hur den ska utformas mer i detalj. Då kommer vi veta mer om vilka fastigheter som påverkas av den nya järnvägen.

Hur kan jag påverka den fortsatta utredningen?

Vi kommer bjuda in till ett flertal samrådsmöten för allmänheten för att informera om projektet och hämta in synpunkter. De första mötena kommer att hållas under våren 2020. Läs mer om hur samråden kommer att gå till i vår planläggningsbeskrivning som finns på webbsidan.