Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vårens samråd är sammanfattat

Det första samrådet om den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås har gett många synpunkter från samverkande myndigheter och allmänheten. Alla synpunkter är besvarade i en nyligen publicerad redogörelse.

Järnvägsstationernas placering, ekonomisk nytta med en ny järnväg, önskan om att se förslag på var järnvägen ska gå och farhågor om buller och vibrationer var några teman som stod ut när Trafikverket sammanställde synpunkter som kommit in under vårens samråd. Flera boende i utredningsområdet har också skrivit in och berättat om natur- och kulturvärden i sitt närområde.

– Vi har tacksamt tagit emot synpunkter från regioner, kommuner, länsstyrelsen och flera andra myndigheter – för att inte tala om allmänheten som lämnat både synpunkter och information om platsen där de bor via den digitala karta som vi tog fram till samrådet, säger delprojektledaren Josefin Axelsson.

Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan

Samrådsunderlaget, det material som myndigheterna och allmänheten lämnade sina synpunkter på, skickas nu in till länsstyrelsen. En redogörelse för samrådet, inklusive inkomna synpunkter och hur Trafikverket svarar på och hanterar synpunkterna, kommer också att skickas med.

Utifrån det materialet kan länsstyrelsen fatta beslut om huruvida den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås kan antas få en betydande miljöpåverkan eller inte. Det är en del av den lagstadgade planeringsprocessen.

– Nästa samråd, som går av stapeln redan i höst, kommer att kretsa kring förslag på järnvägskorridorer som vi då tagit fram, alltså möjliga områden som järnvägen skulle kunna gå inom. Vi vet att många är intresserade av dessa korridorer, och vi hoppas på minst lika stort intresse för höstens samråd, säger Josefin Axelsson.