Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd utan samrådsmöten även i höst

Höstens samråd börjar den 14 september. Precis som vårens samråd blir det helt digitalt – men vad innebär det egentligen? Projektchefen reder ut vad som gäller.

Sara Distner, projektchef för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås – blir det något samråd i höst?

sara_distner_webb.jpg

Ja, vårt nästa samråd börjar den 14 september. Då kommer vi att presentera våra förslag på möjliga korridorer och stationslägen för den nya järnvägen och alternativ som vi utrett men som vi föreslår väljs bort. Vi kommer också att presentera delar av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Under samrådstiden vill vi ha in synpunkter från allmänheten, länsstyrelsen, berörda kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och andra organisationer. Så samråd blir det, dock är vi tvungna att ställa in alla allmänna möten under samrådet på grund av risken för smittspridning av covid-19. Höstens samråd blir alltså helt digitalt, precis som vårens samråd.

Kan man verkligen ha samråd utan samrådsmöten?

Ja. Våra samråd innebär perioder när vi presenterar vår utredning, ofta med fokus på någon viss del av utredningen, och ber om synpunkter. Ett sätt att presentera utredningen, och samla in synpunkter, är så kallade samrådsmöten. Det finns dock många andra bra sätt att också göra det på, vilket blev tydligt under vårens samråd. Restriktionerna för att minska smittspridning gjorde det nödvändigt för oss att ställa om till ett helt digitalt samråd i våras, och med facit i hand blev det bra.

Hur kommer höstens samråd att se ut?

Vår interaktiva karta blir central för samrådet. I kartan kommer man att se de korridorer och stationslägen som vi föreslår, och kunna lämna sina synpunkter direkt i kartan. Om man inte vill lämna sina synpunkter digitalt går det lika bra att skicka dem via posten. Vi kommer också att publicera inspelade presentationer där vi redovisar lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Alla handlingar som tillhör samrådet kommer att finnas på webben.

När det inte blir några samrådsmöten kan det ju kännas svårare att ställa sina frågor om den nya järnvägen. Hur ser du på det?

Jag vill poängtera att alla vi som arbetar med planeringen av den nya järnvägen tycker att dialogen med allmänheten är jätteviktig. Nu när vi inte ses ”i verkligheten” kan det kännas krångligare att prata med oss, men vi finns tillgängliga både på telefon och på e-post. Jag vill uppmana alla som har frågor att höra av sig, utan tvekan. Kontaktuppgifter finns på vår webbplats.