Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på Sara Distner och landskapsbild med tåg som åker genom skog
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart dags att tycka till igen

Den 19 april startar vårens samråd för vår utredning av områden, korridorer, där den nya järnvägen kan gå. Programchef Sara Distner svarar på frågor om samrådet!

Hej Sara! De tidigare samråden har varit helt digitala, hur blir det med vårens samråd?

Vi hade gärna kommit ut och träffat boende längs sträckan, men utifrån läget med coronaviruset känns det självklart att även detta samråd blir helt digitalt med våra besökares och medarbetares hälsa i åtanke.


Vad kommer ni att visa under samrådet?

Nu har vi konsekvensbedömt de alternativ på korridorer och stationslägen som vi visade i höstas. Utifrån den kunskap som vi har samlat in har vi gjort en sammanvägd bedömning och vi presenterar nu vårt förslag till rangordning av alternativen. Det är detta som vi vill få in synpunkter på från allmänheten, länsstyrelsen, berörda kommuner, Västra Götalandsregionen, statliga myndigheter och andra organisationer.


Hur kommer vårens samråd att se ut?

Precis som tidigare digitala samråd blir vår interaktiva karta på vår webbplats en central del. I kartan finns vårt förslag sammanfattat och det går att lämna sina synpunkter direkt i kartan. Om man inte vill lämna synpunkter digitalt går det lika bra att skicka dem via posten. Vi kommer även att publicera filmer på vår webb som beskriver den nya järnvägen och vår utredning. Alla handlingar som tillhör samrådet kommer också att finnas i sin helhet på webben.


Vad händer efter vårens samråd?

Då kommer vi att gå igenom alla synpunkter och yttranden som kommit in och färdigställa lokaliseringsutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Sedan ska miljökonsekvensbeskrivningen skickas till länsstyrelsen för godkännande. Till vinter planerar vi att ha en färdig lokaliseringsutredning med tillhörande godkänd miljökonsekvensbeskrivning som då ställs ut för granskning. Efter granskningen är det regeringen som i en så kallad tillåtlighetsprövning beslutar om utbyggnaden får ske i den korridor som Trafikverket föreslagit.


Vad händer när ni har en beslutad korridor?

De korridorer som vi arbetar med nu är breda områden och nästa steg är att utreda exakt var järnvägen ska gå inom den beslutade korridoren och hur den ska utformas mer i detalj. Det arbetet kommer vi att påbörja 2022 och då kommer vi att bjuda in till fler samråd.
 

Läs en artikel med svaren på era vanligaste frågor från höstens samråd.