Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förslag på lokalisering av ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Nu går startskottet för det tredje samrådet där vi presenterar vårt förslag till lokalisering av den nya järnvägen. Samrådet genomförs, precis som tidigare samråd, helt digitalt.

Sedan samrådet i höstas har vi konsekvensbedömt förslagen på korridorer och stationslägen som vi visade då. Utifrån kunskapen som vi har samlat in har vi sedan gjort en sammanvägd bedömning för att rangordna alternativen. Det är vårt förslag till lokalisering som vi presenterar på samrådet, och det är också det som vi vill få in synpunkter på från allmänheten, kommuner, länsstyrelsen, myndigheter och andra organisationer. Det blir det sista samrådet för lokaliseringsutredningen och pågår mellan den 19 april och 11 juni.

Samrådet är helt digitalt, utan samrådsmöten, för att motverka smittspridningen av coronaviruset. Vid de tidigare digitala samråden har projektet använt sig av en interaktiv karta där man kunde lämna sina synpunkter och koppla dem till geografiskt specifika punkter i området.

– Den interaktiva kartan är tillbaka även denna gång. Vid samrådet i höstas fick vi in cirka 3000 synpunkter via kartan vilket visar att vi har nått ut till allmänhet och boende i utredningsområdet, säger delprojektledaren Josefin Axelsson.

Kartan sammanfattar vårt förslag, som också går att läsa i sin helhet i handlingarna på webbsidan. Där finns också andra hjälpmedel för att ta till sig materialet:

– Vi har spelat in filmer som beskriver den nya järnvägen och lokaliseringsutredningen. Det finns också en film där medarbetare i projektet svarar på de vanligaste frågorna som vi får om den nya järnvägen, säger Josefin Axelsson.

Vid årsskiftet är lokaliseringsutredningen klar och ställs ut för granskning. Sedan fortsätter arbetet med planförslag till järnvägsplaner där vi utreder exakt var järnvägen ska gå inom korridoren och hur den ska utformas mer i detalj.

Här hittar du information om samrådet.