Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tåg åker fram i ett höstigt landskap

Riksintresse och den nya järnvägen – vad gäller?

I samband med planeringen av den nya järnvägen har områden pekats ut som riksintressen. Det kan påverka bygglov och kommuners planläggning inom dessa områden.

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås är en del av de planerade stambanorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Om de nya stambanorna inte kan byggas tillgodoses inte behovet av resor mellan Sveriges storstäder på ett hållbart sätt. Områden, korridorer, som finns med i vår lokaliseringsutredning för den nya järnvägen har därför klassats som riksintresse.

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden och Trafikverket ansvarar för att göra riksintresseanspråk för väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Processen för riksintresse är skiljt från planläggningen av den nya järnvägen, men de områden som pekats ut baseras på korridorerna i vår lokaliseringsutredning.

Under våren 2022, när vi har kommit ännu längre i planläggningen, kommer vi att göra en avslutande uppdatering av riksintresset. Då kommer bara riksintresse för den korridor som vi arbetar vidare med i kommande järnvägsplaner att återstå.

Om du har frågor om bygglov ska du kontakta aktuell kommun. Det är kommunen som beslutar i dessa frågor.

Läs mer

Läs mer om riksintresset för den nya järnvägen i PM Förtydligande av utpekande Riksintresse för ny stambana, delen Göteborg–Borås (pdf, 3,3 MB).

Du kan också läsa mer på Trafikverkets webbsida om riksintressen.