Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg i grönskande landskap med infälld bild av två människor

Slutspurt för lokaliseringsutredningen

I juni gick vårens samråd i mål, men vad händer nu och vad är nästa steg? Projektledarna Janne Johansson och Malin Odenstedt Lindhe svarar på frågor om nuläget och vad som väntar.

Vad händer nu i planeringen?

– Nu håller vi på att göra klart lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen är färdigställd och har skickats till Länsstyrelsen för godkännande.

När får de som lämnat synpunkter svar på dem?

– I våras visade vi vårt förslag till lokalisering och vi fick in många yttranden och synpunkter som hjälper oss när vi gör klart handlingarna. Vi har sammanfattat samrådet i en samrådsredogörelse, där vi också bemöter de inkomna synpunkterna.

Vad händer när lokaliseringsutredningen är klar?

– Då visar vi vårt slutliga förslag i en så kallad granskning där det finns möjlighet att yttra sig över förslaget. Det gör vi i början av 2022. Granskningen är inte som ett samråd och det kommer inte finnas en interaktiv karta för synpunkter, utan det är en mer formell del av planläggningsprocessen. Information om granskningen kommer att annonseras i lokala tidningar och på vår webb.

När påbörjar ni nästa steg i planeringen?

– Efter granskningen ska vårt förslag skickas till regeringen, som fattar det slutliga beslutet om korridor för den nya järnvägen i en så kallad tillåtlighetsprövning. Parallellt med prövningen kommer vi att påbörja arbetet med järnvägsplaner, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå inom den korridor som vi har föreslagit till regeringen. Vår tidplan utgår från inriktningen vi har tillsammans med Västra Götalandsregionen om en byggstart 2025–2027 och det kräver att vi arbetar vidare parallellt med regeringens tillåtlighetsprövning.

Vad händer med planeringen i Härryda kommun?

– Kommunen har uttryckt att de inte står bakom vårt förslag och att de inte kommer att göra nödvändiga ändringar av detaljplaner innan regeringen har tagit sitt beslut om korridor. Därför kommer vi att börja med att ta fram järnvägsplaner i övriga kommuner, där samsyn finns, och pausa arbetet i Härryda kommun i väntan på regeringens beslut.

När hålls nästa samråd?

– Vårt arbete med järnvägsplaner kommer att starta upp successivt med start under 2022. När vi tar fram järnvägsplanerna kommer det att hållas fler samråd. De kommer att bli vid olika tillfällen för olika delar av sträckan beroende på när respektive del startas upp. Vi kommer att informera om när det är dags för samråd. Då kommer det att vara ett större fokus på enskilda intressen såsom fastighetsägare och näringsidkare. I lokaliseringsutredningen har det främst varit fokus på allmänna intressen.