Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dubbelt järnvägsspår i grönt landskap

Ställningstagande angående otillbörlig konkurrensfördel

Beslut från Göteborg-Borås om dess ställningstagande angående otillbörlig konkurrensfördel och jäv före och under det kommande järnvägsplaneskedet i Göteborg-Borås, en del av Nya stambanor.

Att externa leverantörer är verksamma inom Trafikverket är många gånger en förutsättning för framgångsrika projekt, uppdrag med mera som Trafikverket bedriver. Ramboll Sverige AB är kontraktspart med Trafikverket för att genomföra lokaliseringsutredning för program Göteborg-Borås inom Nya stambanor och presentera tänkbara korridorer. Ramboll är också en potentiell anbudsgivare i pågående och kommande upphandlingar av järnvägsplaner för Göteborg-Borås.

Göteborg-Borås strävar alltid mot att säkerställa en sund och effektiv konkurrens där ingen leverantör gynnas eller missgynnas. Därför har ledningsgruppen för Göteborg-Borås fattat ett beslut om ställningstagande i frågan om otillbörlig konkurrensfördel och jäv inför och under kommande järnvägsplaneskede i Göteborg-Borås, del av Nya stambanor.

Ni finner information kring innehållet i beslutet i dokumentet som ni hittar via nedanstående länk.

Information om beslut Göteborg-Borås ställningstagande konkurrensfördel och jäv (pdf, 350 kB)

Frågor kring innehållet i informationen kan ställas direkt till inköpsansvarig Jessica Dosenius, se kontaktuppgifter ovan.