Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dokument för Göteborg-Borås

Här hittar du handlingar som hör till Göteborg–Borås.

Handlingar för samråd om alternativa lokaliseringar, våren 2021

Lokaliseringsutredning, samrådshandling 2021-04-19

Innehållsförteckning, Sammanfattning

Kapitel 1-3. Inledning, Avgränsningar och metoder, Den framtida järnvägen

Kapitel 4. Förutsättningar

Kapitel 5. Bortvalda alternativ

Kapitel 6. Kvarvarande alternativ

Kapitel 7. Utvärdering

Kapitel 8-11. Sammanvägd bedömning och rangordning av alternativ, Fortsatt process, Ordlista, Referenser

Kapitel 12. Kartbilaga

 

Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling 2021-04-19 

Innehållsförteckning Sammanfattning

Kapitel 1-3. Inledning, Avgränsningar och metoder, Den framtida järnvägen

Kapitel 4. Landskapets förutsättningar

Kapitel 5-7. Befolkning och markanvändning, Byggnadstekniska förutsättningar, Övergripande miljöförutsättningar

Kapitel 8. Alternativ

Kapitel 9. Miljöeffekter och konsekvenser

Kapitel 10-15. Samlad bedömning, Samråd, Fortsatt process, Sakkunskap, Ordlista, Referenser, Kartbilaga

 

Bilagor till miljökonsekvensbeskrivning

Kulturarvsanalys 2020-09-09

Naturvärdesinventering 2021-04-19 del 1

Naturvärdesinventering 2021-04-19, del 2

Naturvärdesinventering 2021-04-19, del 3

 

Landskapskaraktärsanalys 2020-09-09

Innehållsförteckning, Sammanfattning

Kapitel 1-3.3 Inledning, Metodik, Ny stambana i landskapet

Kapitel 4-4.3 Tematiska analyser

Kapitel 4.4-4.5 Tematiska analyser (forts)

Kapitel 4.6-5 Tematiska analyser (forts), Övergripande beskrivningar av landskapet

Kapitel 6-6.12 Karaktärsområden i landskapet

Kapitel 6.13-6.23 Karaktärsområden i landskapet (forts)

Kapitel 7-7.2 Fördjupade analyser

Kapitel 7.3-10 Fördjupade analyser (forts), Riktlinjer för fortsatt arbete, Ordlista, Referenser

 

Social konsekvensanalys 2021-04-19

Social konsekvensanalys

 

Gestaltningsprogram 2021-04-19

Innehållsförteckning, Sammanfattning

Kapitel 1-6. Inledning, Metodik, Avgränsningar, Mål och riktlinjer, Stationslägen och korridorer, Järnvägsanläggningen

Kapitel 7-7.1 Platsspecifik gestaltning Mölndalsåns dalgång

Kapitel 7.2 Platsspecifik gestaltning Mölnlycke

Kapitel 7.3 Platsspecifik gestaltning Landvetter flygplats

Kapitel 7.4 Platsspecifik gestaltning Hindås och Bollebygd

Kapitel 7.5 Platsspecifik gestaltning Gesebol och Viared

Kapitel 7.6-7.6.4 Platsspecifik gestaltning Borås

Kapitel 7.6.5-7.6.8 Platsspecifik gestaltning Borås (forts)

Kapitel 8-11 Slutsatser, Fortsatt arbete, Ordlista, Referenser

 

Övriga aktuella handlingar

Samrådsredogörelse 2021-04-19 från samråden våren 2020 och hösten 2020

Planläggningsbeskrivning 2021-06-14

Handlingar för samråd om alternativa lokaliseringar, hösten 2020

Lokaliseringsutredning samrådshandling, 2020-09-09

Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling, 2020-09-09

Landskapskaraktärsanalys samrådshandling, 2020-09-09

Övriga handlingar

Samrådsredogörelse 2020-06-25 från samråd 1

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 2020-07-27

Handlingar som skickats till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan,  2020-07-01

Samrådsunderlag 2020-06-25

Landskapsanalys 2020-06-25

Samrådsredogörelse 2020-06-25

Samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, våren 2020

Samrådsunderlag 2020-03-10

Landskapsanalys 2020-03-10