Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hög arbetsgläde och digitala utmaningar

Josefin Axelsson arbetar som delprojektledare samråd och planläggning för Göteborg–Borås. Hon har en bakgrund som miljövetare med inriktning mot kulturgeografi och har arbetat med samhällsplanering på både Trafikverket och Banverket.

Många mäniskor står i grupp och tittar upp mot kameranMed nya järnvägen mellan Göteborg och Borås har Josefin arbetat sedan hösten 2016.

– I Göteborg–Borås arbetar jag med den övergripande planeringen av samråd och planläggning. När man arbetar för en ny järnväg är det ett lagkrav att genomföra samråd med olika aktörer, vilket är ett stort jobb. Jag är ansvarig för att samla ihop, sammanfatta och bemöta alla synpunkter som kommer in under ett samråd i en samrådsredogörelse. Jag arbetar även med att förbereda och genomföra möten med externa parter som kommunerna längs sträckan. 

– Under lokaliseringsutredningen för Göteborg–Borås har vi haft ett stort fokus på arbetet med samråd. Vi blev utmanade i vårt arbetssätt när pandemin slog till samtidigt som vi skulle inleda vårt första samråd i den här delen av processen. Vi blev tvingade att tänka om kring hur vi genomför samråd och det var roligt att alla, både medarbetare på Trafikverket och hos leverantören, var så engagerade i att utveckla bra lösningar för att driva samrådsarbetet framåt. På kort tid tog vi fram en digital samrådskarta med information och möjlighet att lämna synpunkter. Vi fick över 3 000 synpunkter under det andra samrådet, när vi presenterande olika förslag på korridorer, vilket är fler synpunkter än vanligt.

– Det är ett väldigt högt engagemang i projektgruppen och en trevlig stämning, och det roligaste med det här jobbet är att arbeta tillsammans med alla kloka kollegor. Samarbetet i gruppen är bra och andan är positiv. Det är en hög arbetsglädje. Den finns en lång och bred erfarenhet bland kollegor i projektet vilket ger en trygghet i gruppen.

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås planeras att börja byggas under åren 2025–2027. Byggtiden är beräknad till cirka tio år.

– Att arbeta med så långa tidshorisonter kan vara utmanade. Man måste bryta ner ett sådant här stort projekt i mindre etapper och försöka vara här och nu. Det lyckas vi bra med i projektet genom tydlig målsättning för de olika delarna.

– Göteborg–Borås är ett av få megaprojekt, vilket ändå är häftigt om man är intresserad av frågor som rör samhällsutveckling.