Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljö och hållbarhet

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås kommer att möjliggöra ett hållbart resande. Göteborg-Borås är en del av de nya stambanorna mellan Göteborg och Stockholm samt Stockholm-Malmö.

De nya stambanorna i Sverige, där järnvägen mellan Göteborg och Borås är en delsträcka, ska främja hållbara resor och transporter mellan landets tre största städer. Miljö- och hållbarhetsfrågorna går som en röd tråd genom Göteborg–Borås. Det innebär att vi tänker långsiktigt och gör hållbara val när vi planerar den nya järnvägen. Järnvägen kommer att förändra landskapet, därför är det viktigt att vi har en långsiktig syn på hur vi utformar, bygger och förvaltar den.

Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås kommer att påverka landskapsbilden, boendemiljön, naturmiljön och kulturmiljön. Att begränsa de negativa konsekvenserna, förhöja befintliga värden och skapa nya är därför några av våra viktigaste uppgifter när vi väljer en korridor, alltså det område där järnvägen ska gå.

Miljöbedömning.png

I lokaliseringsutredningen görs hållbarhetsbedömningar under skedet med att ta fram möjliga alternativ för lokaliseringen av en ny järnväg. Bedömningarna ger kunskap om hur olika lokaliseringsalternativ står sig mot varandra ur hållbarhetssynpunkt. Kunskapsunderlaget används när alternativen utvärderas och avgränsas och utgör en del av beslutsunderlaget gällande den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. Resultatet av hållbarhetsbedömningarna för alternativen kan ses i lokaliseringsutredningen. Bedömningsmetoden som används säkerställer att alla tre dimensioner av hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) synliggörs och beaktas vid bedömningar av olika utredningsalternativ som sker löpande under framtagandet av lokaliseringsutredningen. Metoden finns beskriven i PM metod för hållbarhetsbedömningar.