Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Barn och unga

Barn och ungdomar är de som får längst glädje av höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg - Borås. Att ha möjlighet att ta tåget blir en självklar del av deras liv.

Barn och ungdomar kommer att påverkas av projekt Göteborg–Borås, både medan vi bygger, men även när vi har byggt färdigt. Samtidigt så kommer barn och ungdomar bli de som längst får glädje av höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg–Borås efter att den står klar. Att ha möjlighet att ta tåget blir en självklar del av deras liv och miljön främjas.

Barns åsikter påverkar

Utifrån kunskapen om dagens situation bestämmer vi vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för unga längs med höghastighetsjärnvägen.

FN:s barnkonvention är vår ledstjärna

FNs konvention om barnets rättigheter antogs av FNs generalförsamling 1989 och ger en definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn i hela världen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har förbundit sig för att förverkliga den.