Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Barn och unga

Barn och ungdomar är de som får längst glädje av järnvägen mellan Göteborg och Borås. Att ha möjlighet att ta tåget blir en självklar del av deras liv.

Barns åsikter påverkar

Utifrån kunskapen om dagens situation bestämmer vi vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för unga längs med höghastighetsjärnvägen.

FN:s barnkonvention är vår ledstjärna

FNs konvention om barnets rättigheter antogs av FNs generalförsamling 1989 och ger en definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn i hela världen. Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag.