Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hälsa, buller och störningar

Den nya järnvägen ska planeras så att kommande trafik ska ge så lite påverkan på omgivningen som möjligt. Flera riktlinjer finns som måste följas. Dessa handlar framförallt om att säkerställa människors boendemiljö och övrig miljö där människor vistas.

Både när vi bygger och när tågen börjat rulla på den nya järnvägen är det ofrånkomligt att buller och andra störningar uppstår. Buller är en naturlig del av ljudlandskapet och orsakas av bland annat trafiken. Byggbuller är dock av en annan art och kan därför uppfattas som mer störande.

Hur mycket man kommer att påverkas är något som kan oroa den som bor i närheten där järnvägen ska byggas. Vi gör allt vi kan för att minska påverkan både under planeringen och byggandet av en ny järnväg. Vi gör hela tiden en rad avvägningar mellan olika intressen för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Hur vi resonerar presenterar vi i vår lokaliseringsutredning och i vår miljökonsekvensbeskrivning.

Det finns riktvärden för buller, stomljud och vibrationer som används när nya vägar och järnvägar byggs. Dessa riktvärden anger nivåer som inte bör överskridas i boendemiljöer. I vår utredning har vi även tagit hänsyn till buller från flera olika källor, som till exempel närliggande vägar, för att få en helhetsbild och kunna se vilka åtgärder som vi behöver göra. Vad gäller störningar på natten så kommer det inte att gå några tåg nattetid på den nya järnvägen.