Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hur vi arbetar med en bullerutredning

När ny infrastruktur planeras är det många aspekter som måste beaktas, en av dem är hur ljudmiljön förändras. Vår miljöspecialist Mia Becker skriver om hur projekt Göteborg - Borås arbetar med bullerutredningar.

I planeringen av järnvägen mellan Mölnlycke och Bollebygd görs en bullerutredning för att beräkna hur mycket den nya trafiken kommer att bullra. När dessa beräkningar gjorts arbetar vi med att ta fram förslag på olika åtgärder för att dämpa bullret från trafiken. Dessa åtgärder kan exempelvis vara skärmar och vallar vid spåren. För att bättre säkerställa att boende inte får för höga bullernivåer inomhus, eller vid sin uteplats, gör vi även så kallade fastighetsinventeringar.

Det som undersöks vid inventeringarna är bland annat uppbyggnaden av husen, fönstertyp samt eventuella fasad- och fönsterventiler. Detta för att bättre kunna beräkna fasadens bullerdämpande förmåga samt för att se var uteplatser är lokaliserade i förhållande till det planerade nya spåret. När detta är sammanställt beräknas ljudnivån för att undersöka om riktvärdena för inomhus- och utomhusmiljön uppfylls. Skulle det visa sig att det blir för höga ljudnivåer lämnas förslag på åtgärder för bostaden och/eller uteplatsen, vilket kan innebära exempelvis fönsteråtgärder, ventilåtgärder eller skärmåtgärder för uteplatsen.

I bild ser ni medarbetare från Sweco som genom foto dokumenterar ett inventerat bostadshus.

I bild ser ni medarbetare från Sweco som genom foto dokumenterar ett inventerat bostadshus.