Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

tågspår

Kontaktledningsbyte Laxå–Falköping

Kontaktledningssystemet på Västra stambanan mellan Laxå och Falköping är gammalt och slitet. Vi byter ut kontaktledningar, stolpar och kablar på sträckan fram till 2017. Målet är att öka framkomligheten på banan.

Västra stambanan som går mellan Göteborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar med en årlig transport av sju miljoner resenärer och sex miljoner ton gods. På Västra stambanan, mellan Laxå och Falköping, är dagens kontaktledningssystem i stort behov av utbyte.

11,5 mil nytt

Vi kommer att byta ut gamla kontaktledningar, kablar, stolpar och fundament på den 11,5 mil långa dubbelspårssträckan mellan Laxå och Falköping. De gamla fundamenten bytte vi ut under åren 2010-2013, och i dag står nya fundament för kontaktledningsstolparna på sträckan. Nu förbereder vi även för ett nytt strömförsörjningssystem (AT) som ger en jämnare strömförsörjning och är mer energieffektivt än det nuvarande.

Vi börjar med den ca 3 mil långa dubbelspårssträckan mellan Laxå och Älgarås, och fortsätter sedan med sträckan Älgarås-Moholm och till sist Moholm-Falköping. Kontaktledningsarbetet kommer att pågå till och med år 2017 och genomförs i flera deletapper och entreprenader. Det nya kontaktledningssystemet kommer att tas i bruk allt eftersom det blir klart. 

Bra för miljön

Tillsammans ökar åtgärderna driftsäkerheten på banan, vilket minskar störningarna och gynnar framkomligheten för både persontåg och godståg. Miljön blir också en vinnare när framkomligheten förbättras och gör det mer attraktivt att välja tåget - varje transport av människor och gods som flyttas över från väg och flyg till järnväg bidrar till att minska klimatpåverkan.

Tidplan

  • Laxå–Älgarås, klart
  • Älgarås–Moholm, klart
  • Moholm–Falköping, pågår