Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

E6 Tingstad–Bäckebol, extra körfält och bullerskyddsåtgärder

Nu har vi byggt klart ett extra körfält längs E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Samtidigt har vi förbättrat bullerskyddet för boende på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet.

Vi har byggt klart ett extra körfält i norrgående riktning på E6, strax efter Tingstadstunneln, mellan trafikplatserna Tingstadsmotet och Backadalsmotet på Hisingen. Dessutom har vi förbättrat bullerskyddet på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet. Detta gjordes för att öka framkomligheten för trafiken och för att sänka bullernivåerna för närboende. I samband med breddningen har vi även byggt en ny gång- och cykelbana på östra sidan.

Bullerskydd
I stadsdelen Backa, på väster sida om E6, finns många bostäder som idag är utsatta för buller. Bullerskärmar har därför byggts längs sträckan från Tingstadsmotet till Bäckebolsmotet för att förbättra boendemiljön. Skärmen är cirka fem meter hög och är placerad i vallen/slänten mot E6. Mot E6 kläs skärmen med gröna klätterväxter (murgröna och vildvin).