Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikpåverkan och tidsplan

Här kan du läsa om våra arbeten mellan Tingstad och Bäckebol samt ta del av aktuell tidsplan och trafikpåverkan.

Vi är nu igång med att bygga ett extra körfält i norrgående riktning på E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet, en ny bullerskyddsskärm och en ny gång- och cykelbana. Under den här tiden påverkas trafiken.

I slutet av oktober 2020 är vi klara. Orsaken till att E6 breddas är att Marieholmstunneln kommer att ansluta till E6 i höjd med den aktuella sträckan.

Tidsplan

  • Från augusti fram till oktober 2020 stängs busskörfältet längs med E6 i södergående riktning mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet.  Buss och övrig trafik får då samsas i samma körfält. Hastigheten sänks till 70 km/h. 

  • Bullerskärmen mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet beräknas vara klar i oktober.