Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har sista muddringsarbetet genomförts inför sänkningen av Marieholmsförbindelsens första tunneldel

Marieholmstunnelns första tunneldel kommer att sänkas ner på botten av Göta älv i början på december, om vädret tillåter. Botten av älven har nu muddrats klart inför första sänkningen.

Ytterligare muddringsarbeten behöver genomföras inför sänkningarna av resterande två tunneldel som ska bilda Marieholmstunneln. Det är ett omfattade arbete som startade i november 2015 och kommer att pågå fram till det sista elementet sänks hösten 2018.

Älven är sju meter djup, tunneldelarna 10 meter höga. Tunneln ska med sitt tak ligga cirka en meter under älvens botten. Det betyder att vi behöver muddra elva meter ner som mest. Räknat från vattenytan blir det 18 meter ner. Muddring får bara utföras mellan 15 november och 15 april för att vi inte ska grumla vattnet i Göta älv och Säveån eller störa fiskens vandring.

Satellitstyrning ger exakthet

Mudderverket i Marieholm heter Kahmari 2 och har en besättning på fyra man. Det är ett så kallat linskopeverk där gripskopan rymmer hela 11 kubikmeter. Det motsvarar vad som ryms på en lastbil med släp. Maskinisten på mudderverket gräver med stöd av en satellitstyrd bildskärm i hytten eftersom sikten neråt är obefintlig. Skärmen visar en trappa som är inlagd med koordinater. De visar exakt var det ska muddras och hur mycket som ska bort.

– När denna muddring är klar skannar vi botten och gör eventuella justeringar. Finmuddringen utförs med en horisontell skopa för att botten ska bli plan. När muddringen är klar görs en kontroll av botten så djupet är det rätta innan fartygstrafiken får klarsignal att segla förbi, säger Jan Bengtsson som är byggledare på Trafikverket för muddringen.

Pråmar i skytteltrafik till Vinga

Fyra självgående och självtömmande pråmar, Vadden 1 och 4, Georg och Hans, som rymmer vardera 500 kubikmeter turas om att köra muddermassorna till en plats sydsydväst om Vinga. Resan till Vinga tar ca tre timmar enkel väg. Varje pråm har tre besättningsmän som jobbar i skift dygnet runt. Vid Vinga hamnar alla muddermassor, det handlar om 250 000 kubikmeter.

Rent och smutsigt

De rena massorna som består av postglacial lera dumpas där enligt ett förutbestämt rutnätsschema som varje pråm fått sig tilldelat. Pråmen lyfter 1,5 meter när den blivit av med sin last. Pråmtransporterna är ett miljövänligt alternativ. En fullastad pråm har samma utsläpp som en lastbil med släp som kör motsvarande sträcka.

25 000 kubikmeter av det muddrade är förorenade massor, de har transporterats till en behandlingsanläggning för förorenade massor utanför Vänersborg. Så totalt rör det sig om 275 000 kubikmeter som muddrats bort.