Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svante Johansson med ett av alla instrument
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mätningar i vått och torrt

Amerikanska och europeiska satelliter kompletterat med många mätningar på broar, på marken och i vatten. Allt i syfte att ha koll på alla rörelser och se till så allt kommer på rätt plats i projekt Marieholmsförbindelsen.

Mätningarna sker dygnet runt alla dagar i veckan och mycket är automatiserat. När det uppstår en avvikelse från det normala larmar mätsystemen själva via exempelvis sms. Gult innebär att man behöver vidta åtgärder och rött att arbetet omedelbart ska stoppas och att åtgärder måste vidtas. Grönt ljus innebär att allt är som det ska.

Vi mäter överallt tusenfalt

Det finns tusentals mätpunkter i projektet. De finns på omgivande byggnader, på Partihallsförbindelsen (Röde orm), på järnvägsbroarna, andra broar, bryggor och ledverk (styr fartygen rätt genom älvens smala passager) i älven och inte minst på marken. Vi mäter också grundvattnet och grumlighet i både Göta älv och Säveån samt portryck. I vissa betongpålar som slås ned i marken finns ingjutna inklinometerrör, med hjälp av inklinometrar mäts krökningen på pålarna för att detektera omgivande markrörelser.

Mätmetoderna är många. Det är alltifrån satellitmätningar och avancerade mätningar med så kallade totalstationer till enklare höjdmätningar som utförs frekvent. De totalstationer som används är både bemannade och obemannade (s.k. monitorstationer).

Mycket är numera automatiserat och det är inte så personalintensivt. Totalt arbetar cirka 15 personer med mätningar i projektet. Det är såväl beställare som entreprenörer och konsulter. De håller reda på cirka 5 000 kontrollobjekt som samlas i Marieholmsförbindelsens projektnav. Vi har möjlighet att övervaka och kontrollera mätvärden från alla objekt och våra entreprenörer de mätvärden som berör dem.

– Jag skulle vilja säga att vi har järnkoll på allt som rör sig i projektet. Det gäller såväl oönskade som förväntade rörelser. När vi behöver agera så gör vi det snabbt, säger Svante Johansson som är mätningsansvarig i projektet.

Hur har det gått hittills?

Det har förekommit stötvisa vibrationer vilket inte är så konstigt när man bygger i och på en stor lerpudding. Det kan räcka med att en grävmaskin släpper skopan lite för snabbt ner på marken för att det ska uppstå en mindre stötvåg som ger utslag på närliggande vibrationsmätare.

En intressant detalj är att grävmaskinister kan anpassa sitt arbete genom att de får sms-larm från någon mätpunkt (kontrollobjekt) i projektnavet. Sådant förebygger eventuella överträdelser.

Det finns mest industrifastigheter där vi bygger men väster om E6 finns också bostäder. Vi utför sättningsmätningar kontinuerligt före, under och efter byggnadstiden på de mest utsatta fastigheterna. Vi gör även förbesiktning och slutbesiktning och vid behov också mellanbesiktningar.

Sänkningarna en mätningsteknisk höjdare

När ett tunnelelement ska sänkas innebär det avancerade mätprocedurer. Vid sänkningen av det första elementet i början av december 2017 hade man hjälp av tre totalstationer, lutningsgivare i elementet och mättorn med prismor som stack upp ovanför vattenytan. Kameror filmade också i direktsändning. Under processens gång, som tog två dygn, mättes tunnelelementets position i varje nytt skede. Alla mätningar övervakades i en kommandocentral och skärmarna där gav hela tiden operatörerna besked om hur det låg till. För en oinvigd var det smått häpnadsväckande med vilken precision allt skedde. Nu är två element på plats. Ett återstår, det kommer att sänkas och monteras under hösten 2018. Räkna med att alla som arbetar med mätning i projektet får fullt upp då också.

Fotnot
Inklinometer är ett mätinstrument som kan ange den geomagnetiska inklinationen, det vill säga lutningen mot horisontal- eller lodplanet, ett objekts lutning i förhållande till gravitationen.


Mätpunkterna är många. Grön mätpunkt signalerar att allt är som det ska.


Instrument som visar satelliternas lägen på himmelen.