Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu testas tunnelns teknik

Det finns tusentals krav på hur tekniken i Marieholmstunneln ska fungera. Nu görs tester för att se att samtliga krav uppfylls och att tekniken fungerar som planerat.

Lennart Karlsson, som är Trafikverkets testansvarige, berättar att det är en både komplicerad och modern teknik som ska installeras i Marieholmstunneln. Alla teknik och alla system behöver testas och det görs både i fabrik och sedan på plats i tunneln.

- Säkerheten är en mycket viktig aspekt och här fyller tekniken en viktig funktion. Den styr bland annat ventilationen i tunneln. Vid försämrad luftkvalitet som vid stillastående trafik eller brand, startas fläktar. En miljon simuleringar har därför gjorts endast av tunnelventilationen, berättar Lennart.

I tunneln ska även ett trafikstyrningssystem som styr och leder trafiken via en trafikledningscentral installeras.

- Systemet kommer bestämma körfält, hastigheter och kan även stänga tunneln vid olyckor, eller när vi genomför reparationer och underhåll. Även kameror kommer kunna upptäcka olyckor, eller om någon får stopp eller kör åt fel håll, säger Lennart.

Likaså är regleringen av ljuset i tunneln viktigt och utpumpningen av vatten ur säkerhetssynpunkt.

- Ljuset ska anpassas automatiskt efter hur ljust det är ute så att ingen förare riskerar att bli bländad. Det finns även pumpar som ser till att vatten som kommer in i tunneln pumpas ut igen. Och skulle vattnet vara förorenat skickas ett larm om att sanering behövs så att inga skadliga ämnen läcker ut i Göta älv, avslutar Lennart.


Mer om testerna
Testerna görs av JVMs underentreprenör Strabag från Österrike. De har hyrt en stor lokal där de byggt upp en testmiljö endast för Marieholm. Testerna (så kallade FAT- tester) har varit lyckade och hittills har inga större avvikelser noterats. Därefter görs motsvarande tester när installationen i Marieholmsunneln har utförts (så kallade SAT-tester) och därefter görs OAT, ”Operation Acceptance Tests”. Då testas tunneln under ”trafikala förhållanden”. Först när dessa tester gjorts med godkänt resultat är Marieholmstunneln klar att öppnas för allmänheten.