Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mot 2020!

Om cirka ett år öppnar Marieholmstunneln för trafik. Men före det återstår 2020 och mycket arbete: trafikplatser, nya körfält och rigorösa tunneltester ska bli klara under året.

Bland annat detta kommer vi att göra under 2020:

  • Marieholmstunneln öppnar innan årsskiftet 2020/2021
  • Allmänheten kommer kunna gå ner i tunneln under hösten 2020, innan den öppnar för trafik
  • Under 2020 pågår tester av tunneln - vi kommer bland annat att ha övningar med räddningstjänsten i tunneln
  • 15 april 2020 öppnar Marieholmsgatan för trafik
  • Trafikplatsen E6 Tingstad-Bäckebol blir klar i slutet av 2020 – vi breddar med ett nytt körfält
  • Under 2020 byggs nya bullerskärmar längs E6:an vid Tingstad–Bäckebol

I backspegeln

Under året som gått har mycket arbete skett både på Marieholmstunneln och de kringliggande vägarna och trafikplatserna. Här kan du se ett kollage som sammanfattar årets arbete:

Januari 2019. Marieholmstunneln ligger nu på plats under Göta älv och om du kikar riktigt noga in i tunneln så kan du se att ballasttankarna är fyllda med vatten. De är till för att hålla tunneln på plats fram tills vi har gjutit klart ballastbetongen. 
Januari 2019. När ballastbetongen är gjuten börjar vi bygga de sista 100 metrarna tunnel, den så kallade "cut-and-cover"-delen. Här pågår arbete med väggarna.  
Januari 2019. Här håller vi på att gjuta en av de broar som går över E6 och som kommer att ansluta Lundbyleden och tunneln.  
Januari 2019. Det är full fart inne i tunneln. Ballasttankarna är borta och här gjuter vi fogen mellan två tunneldelar. 
Januari 2019. De sista metrarna tunnel håller på att ta form.  
Februari 2019. Nu är vi på Marieholm och du ser den så kallade Röde orm, Partihallförbindelsen, i bakgrunden. Här håller vi på att göra klart de nya anslutningarna till tunneln. 
Mars 2019. Sista delen på den nya bullerskärmen vid Tingstadsmotet är snart på plats.  
Mars 2019. Här i torrdockan byggde vi de tre tunneldelarna som idag vilar på botten av Göta älv. Den runda mörkbruna delen är en del av tunnelmynningen som nu börjar ta form. 
1 april 2019 öppnade vi nya Salsmästaregatan som går över Marieholmstunnelns tak på Hisingen.  
April 2019. Här sätts väggelementet på plats.  
April 2019. Tunneln kaklas inuti, men inte för hand utan med färdigbyggda väggelement.  
Maj 2019. Den sista biten av tunneln är nästan färdiggjuten. Här kan du se lite av tunnelmynningen på Marieholm.  
Juni 2019. Varje år delar vi ut ett arbetsmiljöpris som vi kallar Guldhjälmen, och då samlas alla medarbetare i projektet. I år var det vår entreprenör NCC som fick ta emot det.  
I juli öppnade vi Tingstadbron över E6, hela 16 veckor före avtalad tid.  
Augusti 2019. De stora spontrören som har hållit ihop torrdockan kan nu rivas så att tråget kan gjutas ihop med tunnelväggarna. 
Augusti 2019. Rivningen är komplicerad. De 32 rör som ska kapas av med 15 meter, väger cirka 15 ton.  
Augusti 2019. Här förbereder vi för målning av väggar och tak i tunneln. 
September 2019. Här ser du bron som ansluter till Marieholmstunneln från Lundbyleden.  
September 2019. Så här ser tunnelmynningen ut på Tingstadsidan.  
September 2019. De flesta spontrören är nerplockade, endast några få återstår. Nu börjar tunnelmynningen på Marieholm visa sig.  
September 2019. Från Röde orm kan du nu faktiskt se ner mot tunnelmynningen på Marieholm. Det återstår en hel del arbeten innan den är helt klar. 
November 2019. Nu är den röda färgen på plats och asfaltering pågår. Därefter kommer vi att linjemåla och påbörja installationsarbetena inne i tunneln: el, belysning, kameror, ventilation, med mera.  
November 2019. Nu är vi vid tunnelmynningen vid Tingstad och vi håller på att asfaltera anslutande vägar till tunneln.  
Så här ser mynningen ut på Marieholmstunneln idag. Bilden är tagen den 10 december. Innan årsskiftet 2020/2021 öppnar vi tunneln och gör då Göteborg närmare.