Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mynningen av tunneln.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi är på väg att bli klara

Vi närmar oss sommar efter en händelserik vår, och blickar både framåt och tar en titt i backspegeln.

Det har varit ett intensivt halvår i projekt Marieholmsförbindelsen – och i världen. Den globala pandemin har påverkat i stort sett hela samhället, och effekterna har känts av även i arbetet med Marieholmstunneln. 

Trots pandemin och dess effekter har vi:

  • gjort klart alla arbeten vid Tingstadsmotet,
  • öppnat Marieholmsgatan som går över tunneltaket, 
  • byggt ett extra körfält mellan Tingstad och Bäckebol,
  • börjat bygga en ny bullerskyddsskärm längs E6,
  • målat tunneln invändigt och utvändigt och
  • installerat ljus och fläktar.

 

Nu, under sommaren och hösten, händer följande:

  • Under resten av året fortsätter vi med installationsarbeten (el, belysning, VVS, trafikstyrning, säkerhetssystem, kameror och ventilation) inne i tunneln. Samtidigt pågår tester av tunneln – vi kommer bland annat att ha övningar med räddningstjänsten.

  • Arbetena vid E6 Tingstad–Bäckebol blir klara i slutet av året men innan dess gör vi en rad åtgärder. I augusti öppnar vi den nya gång- och cykelbanan som går längs med E6. Samtidigt stänger vi busskörfältet i södergående riktning mellan Bäckebol- och Backadalsmotet. Buss och övrig trafik får då samsas i samma körfält. Den nya bullerskyddskärmen mellan Backadalsmotet och Tingstadsmotet blir klar i slutet av augusti och skärmen mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet beräknas vara klar under senhösten. Mer information om tidplan och trafikpåverkan hittar du här.

  • I juli monterar vi skyltar och trafikstyrningsutrustning i portaler på anslutande vägar och ramper till tunneln. För mer information angående trafikpåverkan, gå till Trafiken.nu.

  • Marieholmsförbindelsen ska invigas innan vi öppnar den för trafik. Håll utkik efter mer information om invigningen på vår webbsida eller i vårt nyhetsbrev.