Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6 Tingstadsmotet

Vid Tingstadsmotet pågår arbetet med att ansluta befintligt vägnät med Marieholmstunneln. För att kunna skapa anslutningar till Marieholmstunneln kommer E6 vid Tingstadsmotet att sänkas drygt en meter.

Under 2018 påbörjades bygget av en ny bro över E6 som är anpassad till anslutningarna till Marieholmstunneln. Den 2 november 2017 stängdes därför bron vid Tingstadsvägen och påfarten till E6 södergående från Bällskärsvägen. Det innebär att du som bilburen trafikant behöver välja alternativa vägar över E6. Gång- och cykelbanan över E6 hålls öppen under hela byggtiden. Var uppmärksam på att trafikomläggningar även kommer att ske på gång-och cykelbanan.

Tingstadbron är idag öppen för gång- och cykeltrafik. Hösten 2019 släpper vi på biltrafiken på bron. 

Läs mer om stängningen av bron vid Tingstadsvägen och påfarten till E6 södergående från Bällskärsvägen här.

Trafikomläggningar vid Tingstadsmotet under 2019
Vi kommer fram till hösten 2019 att lägga tillbaka trafiken på E6 och Lundbyleden i fyra steg. Mer information om trafikomläggningarna kommer att publiceras här på webbsidan. Nästa trafikomläggning sker hösten 2019, då öppnar vi Tingstadbron och påfarten till E6. 

Fram tills idag har vi lagt tillbaka trafiken på Lundbyleden samt E6:an i södergående- och norrgående riktning till sitt normala läge. Du som går eller cyklar i området använder den nya Tingstadbron som vi har öppnat upp för gång- och cykeltrafik. Hösten 2019 släpper vi på biltrafiken på bron. Se karta över gång- och cykelbanan här nedanför. 

1 april 2019 lägger vi om Salsmästaregatan i Tingstad till en ny permanent sträckning.
Se karta och läs mer om Salsmästaregatan här.