Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

NCC bygger framtidens broar

Vid E6 Tingstad på Hisingen växer en ny trafikplats fram, det nya Tingstadsmotet med fem nya broar. Arbetet med den nya trafikplatsen är en lång och bitvis komplex resa där stor hänsyn måste tas till den omgivande intensiva trafiken på E6 och Lundbyleden.

NCC har tilldelats entreprenaden vid Tingstad på Hisingssidan i projekt Marieholmsförbindelsen, byggandet av en ny trafikplats. Kontraktet är värt 620 miljoner kronor och omfattar vägar och fem broar, de två längsta är 370 respektive 350 meter. Några anpassas för gång- och cykeltrafik. Ungefär hälften av entreprenaden består av ny väg.

Betongen till broarna är närproducerad och kommer från en leverantör på Ringön, granne med Tingstad. Armeringen köps i Europa och klipps och bockas hos NCC i Norrköping innan den når Göteborg. Ungefär 80 personer är inblandade i bygget av broarna vid Tingstadsmotet, 65 av dessa är yrkesarbetare, resten tjänstemän, arbetsledare och mätningspersonal.

– Vi ligger bra till i tid med våra arbeten, för oss är det viktigt att hålla överenskomna tider. Under påsken går det ingen järnvägstrafik över Marieholmsbroarna och en del av våra arbeten måste bli färdiga innan dess, säger Jens Halvardsson som är projektchef på NCC.

Trafikomläggningar innebär utmaningar
Den livliga trafiken på E6:an är också något NCC måste ta stor hänsyn till. All trafik där ska samsas med byggtrafik och byggnation nära vägen. Det innebär att det blir nattarbete någon gång varje månad för att utföra vissa arbeten och inte störa trafiken på E6 och Lundbyleden mer än nödvändigt. Trafikomläggningarna innebär stora utmaningar, bland annat är det komplext att bygga så mycket så nära en intensivt trafikerad väg. Då måste allt klaffa för såväl trafikanter som för våra byggnadsarbetare.

– Vårt arbete handlar till stor del om konventionellt brobyggande, och vi försöker hitta smarta lösningar redan vid projekteringen som ska underlätta för oss under hela byggperioden. Det är vid projekteringen och vid provisorierna som vi kan tjäna tid och pengar. Hårdvaran och annat material kostar lika för alla. Ett exempel på det är när ett tänkt tråg, istället blir en stödmur med dubbel funktion. En enklare och billigare lösning, säger Jens.

Fokus på säkerhet
På alla arbetsplatser i Marieholmsförbindelsens byggområde är det ett logistiskt myller av människor och maskiner, där alla samsas och gör sin del på rätt sätt och i rätt tid. Säkerheten prioriteras.
– Säkerhetsarbetet är ett hårt arbete varje dag och jag är mycket tacksam för att det inte har inträffat någon svår olycka här inom vårt arbetsområde. Jag vill ge beröm till alla mina kollegor för deras gedigna säkerhetsarbete, jag är verkligen stolt över deras arbete, säger Jens.