Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Masshantering i Marieholmsförbindelsen

Arbetet med masshantering i projektet handlar om att hantera överskottsmassor och ta hand om förorenade massor.

Inom vårt arbetsområde finns nuvarande och tidigare industrimark som på vissa ställen är kraftigt förorenad och därmed behöver tas om hand. Marieholmsförbindelsen genererar 1 miljon kubikmeter överskottsmassor, vilket motsvarar 10 arenor i storleken Gamla Ullevi, fyllda till bredden. Det inbegriper både massor från botten av Göta älv, där vi muddrar för Marieholmstunneln, och massor då vi schaktar på land. Hittills har vi tagit om hand knappt 100 000 ton förorenad mark.

Rena lermassor blir vadarhav för sjöfågel i Torsviken

Sjöfågel

Rena marina överskottsmassor från Marieholmsförbindelsen kommer bidra till att ett nytt vadarhav för sjöfågel byggs i Torsviken. I ett samarbete med Göteborgs hamn ska området i Torsviken förvandlas till ny hemvist för sjöfågel. Trafikverket ska också hjälpa till att bygga några öar i vadarhavet.

Skyddstäckning av deponi i Ekered

Ekeredsdeponin är en före detta grustäkt, som fyllts ut med bygg- och rivningsavfall, vitvaror, skrot och schaktmassor under åren 1977–1987.  Genom rena överskottsmassor från Marieholmsförbindelsen ska man förbättra nuvarande skyddsskikt på deponin. Det innebär att ett tjockare skikt med lera läggs på ytan, vilket hindrar avfall från att tränga upp i ytan samt att läckage av föroreningar minskar. Ytan är på totalt 70 000 kvadratmeter och skiktet med lera blir cirka 1-2 meter.