Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visualiseringsbild Malmsjögatan.

Olskroken planskildhet bygger för fullt

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan.

Det gör denna knutpunkt till en av landets mest intensiva för järnvägstrafik. En ombyggnad i Olskroken är nödvändig. Den kommer att höja kapaciteten och öka framkomligheten samt driftsäkerheten för all tågtrafik till och från de anslutande banorna. Här ser du broar och banor i området och när vi blir klara med byggnationen.

Karta med underlag för broar och banor_2020-10-30_96.jpg

Kartan nedan visar hur vi arbetar i området under hösten.

Karta_Olskroken_Oktober_750.jpg

1 Fåfängan gångbro Ibruktagen
2 Olskroksbron
Bottenplattor gjuts. Stort balklyft klart. Brostöd gjuts. Markarbeten inför broöverbyggnad.
3 Norra Ånäsbron Gjutning klar. Vi lägger spår. Öppnas för trafik 2021.
4 Fruktgatan
Pålning, spontning ned mot Gullbergsån. Olskroksbron och Godstågsviadukten ska gå här.
5 Godstågsviadukten
Förgrening över Västlänkens nya spår. Bottenplattor gjuts.
6 Västlänkenspår
Vi bygger spåret in mot C. Pålning vid E6, västra sidan Gullbergsån. Stödpålning mellan ån och E6 i Tingstadsmotet.