Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visualiseringsbild Malmsjögatan.

Olskroken planskildhet

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. I samma punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan. Detta gör denna punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik.

En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet samt driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna.

Ingår i nationell plan
Den 8 april 2014 beslutade regeringen om nationell plan för transportsystemet för åren 20142025. Olskroken planskildhet ingår i planen och byggstart var år 2018. Beräknad trafikstart är år 2025/2026.

Samordnad byggnation
Olskroken planskildhet kommer att ansluta till Västlänken och utbyggnaderna kommer av kostnads- och effektivitetsskäl att samordnas.