Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västlänksspåren i mitten och Godstågsviadukten till höger med "revbenen". Bild: Degree of Freedom

Västlänksspåren i mitten och Godstågsviadukten th med "revbenen". Visionsbild: Degree of Freedom

Olskroken planskildhet

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

Ombyggnaden som ska vara klar för trafikering vid årsskiftet 2025/2026 innefattar: sex järnvägsbroar, en gångbro, 10 000 meter enkelspår, varav 3 800 meter på bro, ramp eller däck.

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i godstågstrafiken till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan. Det gör denna knutpunkt för järnväg till en av landets mest intensiva. En ombyggnad i Olskroken är nödvändig. Den höjer kapaciteten, ökar framkomlighet och driftsäkerhet för tågtrafiken till och från de anslutande banorna.

I filmen ”Här bygger vi Olskroken planskildhet – vår och sommar 2021” får du veta mer om vad som händer under våren och sommaren. Vi är inne i vårt produktionsmässigt tuffaste år hittills. Vi ska öka framkomligheten för all tågtrafik till och från Göteborg. Filmen kommer att uppdateras med höstens arbeten inom kort. 

Att bygga planskilda järnvägsspår går inte att genomföra utan att vi både syns och hörs. Vi jobbar för att så långt som möjligt minska alla störningar under byggtiden.

De här arbetena pågår i vår och sommar

Vi kommer att arbeta i skift. Komplexa kommande arbeten innebär att vi leder om tågtrafik.

Karta över våren och sommarens arbeten i Olskroken planskildhet.
Karta över våren och sommarens arbeten i Olskroken planskildhet: 1. Norra spårområdet, 2. Norra och Södra Ånäsbron, 3. Olskroksbron, 4. Fruktgatan, 5. Godstågsviadukten och 6. Västlänkens spår. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

1. Norra spårområdet

Vi har utökat vårt arbetsområde norrut, längs med Partihallarna. Där ska vi flytta spår och växlar på Bohusbanan under våren. Vi river även två spår på Norge/Vänerbanan och ersätter dem i nya lägen på en delsträcka, från april fram till sommaren.

2. Norra och Södra Ånäsbron

Spår över Södra Ånäsbron rivs i sommar och tågen på Västra Stambanan leds över den nya Norra Ånäsbron.

3. Olskroksbron

Vi jobbar med att gjuta brostöd för fortsätt­ningen av bron, längs Partihallarnas södra sida mot spår­ området. Vi utför också markarbeten, så att vi ska kunna gjuta ännu fler brostöd, och komma igång med broöverbyggnaderna. Fler balkar ska också på plats i höst.

4. Fruktgatan

Vi fortsätter påla och sponta utmed Fruktgatan, ner mot Gullbergsån. Här kommer både Olskroksbron och Godstågsviadukten att gå.

5. Godstågsviadukten

Här bygger vi en förgrening över Västlänkens nya spår.

6. Västlänkens spår

Projektet bygger spår in mot deletapp Centralen, projekt Västlänken. Vi pålar på den västra sidan av Gullbergsån, vid E6:an.

Projektet Olskroken planskildhet är finansierat genom den nationella planen och kommer att pågå fram till trafikstarten som beräknas till slutet av december 2025.