Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västlänksspåren i mitten och Godstågsviadukten till höger med "revbenen". Bild: Degree of Freedom

Västlänksspåren i mitten och Godstågsviadukten th med "revbenen". Visionsbild: Degree of Freedom

Olskroken planskildhet

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

Ombyggnaden som ska vara klar för trafikering vid årsskiftet 2025/2026 innefattar: sex järnvägsbroar, en gångbro, 10 000 meter enkelspår, varav 3 800 meter på bro, ramp eller däck.

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här ansluter också i godstågstrafiken till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan. Det gör denna knutpunkt för järnväg till en av landets mest intensiva. En ombyggnad i Olskroken är nödvändig. Den höjer kapaciteten, ökar framkomlighet och driftsäkerhet för tågtrafiken till och från de anslutande banorna.

I filmen ”Här bygger vi Olskroken planskildhet – hösten 2021” får du veta mer om vad som händer under hösten. Vi är inne i vårt produktionsmässigt tuffaste år hittills. Vi ska öka framkomligheten för all tågtrafik till och från Göteborg. 

Hittills har 2021 varit vårt mest intensiva och utmanande år. Vi har arbetat i skift och många aktiviteter har behövt utföras i ett trångt arbetsområde, omgivet av spår och -järnvägstrafik. Nu är de flesta kritiska jobben för året gjorda och vi detaljplanerar för 2022 som även det kommer bli ett år fullt av aktiviteter.

Karta över höstens arbeten i Olskroken planskildhet: 1. Norra spårområdet, 2. Norra och Södra Ånäsbron, 3. Olskroksbron, 4. Fruktgatan, 5. Godstågsviadukten och 6. Västlänkens spår. Klicka på bilden för att se kartan i en större storlek. 

De här arbetena pågår under hösten

1. I området från bron Fåfängan fram till och med Södra Ånäsbron fortsätter vi att förstärka marken genom pålning. Vi utför också dräneringsarbeten under hösten. Arbetena kommer pågå till början av nästa år.

2. I den östra delen av det som ska bli Olskroksbron arbetar vi under hösten med att borra stålpålar för det första och andra stödet till bron. Efter markarbetena börjar vi bygga själva brostöden genom formning, armering och slutligen gjutning. De tre första brostöden är färdiggjutna i slutet på vintern 2022.

3. I området längs med Fruktgatan kommer Olskroksbron och Godstågsviadukten löpa parallellt med varandra. Här fortsätter vi med att armera och gjuta bottenplattor till brostöden för båda broarna. På Olskroksbron fortsätter vi med att bygga formställning och armera för broöverbyggnaden.  Vi fortsätter även att sponta och förstärka marken västerut för stöden till broarna.

4. Vid Gullbergsån har vi förberett en yta för det stål som ska användas till Gullbergsbron. Delar av bron kommer att förtillverkas på plats i vårt arbetsområde.

5. På Gullbergsåns västra sida jobbar vi med att forma och armera för brons västra landfäste. Fästet kommer gjutas i början på nästa år.

6. Under den befintliga Godstågsviadukten fortsätter vi med att bygga bottenplattor och brostöd till den nya delen av Godstågsviadukten. Arbetet kommer pågå till nästa höst. 

I samma område kommer vi under hösten även att tillverka överbyggnader till Godstågsviadukten. 

 

Längs med en stor del av projektets arbetsområde arbetar vi med så kallade BEST-arbeten på Västra Stambanan. BEST står för bana, el, signalsystem och telekommunikation och är de arbeten som ser till att tågen slutligen kan börja rulla. Arbetena kommer pågå till nästa höst.