Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationsexempel som visar järnvägsbro tillhörande Olskroken planskildhet. Illustration: Metro Arkitekter
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskningen av järnvägsplanen för Olskroken planskildhet är igång

Mellan den 14 september och den 5 oktober 2015 pågår granskning av järnvägsplanen för Olskroken planskildhet. Det innebär att Trafikverkets förslag på hur anläggningen kan utformas och byggas finns att ta del av.

För att bygga en ny järnväg behövs ett dokument som kallas järnvägsplan. Planen gör det möjligt för Trafikverket att få åtkomst till den mark som behövs för bygget av Olskroken planskildhet.

Under de senaste åren har Trafikverket arbetat med en järnvägsplan för Olskroken planskildhet. Förslaget på hur anläggningen kan se ut och byggas presenteras i järnvägsplanen som nu ställs ut för granskning.

– Planen består främst av kartor och beskrivningar av bygget som inkluderar nya spåranläggningar, järnvägs- och vägbroar, en gångbro, servicevägar och bullerskärmar. Även samrådsredogörelse, gestaltningsprogram och miljökonsekvensbeskrivning ingår till exempel i handlingarna, berättar Jenny Karlsson, delprojektledare för projekt Olskroken planskildhet.

Samråd under arbetet med planen

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har Trafikverket haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, myndigheter och kommuner som påverkat processen. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i järnvägsplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna synpunkter på järnvägsplanen för Trafikverket att ta hänsyn till innan planen fastställs.

Här finns planen

Järnvägsplanen finns att ta del av på Trafikverkets regionkontor på Kruthusgatan 17, Göteborg och hos Göteborgs Stad på Köpmansgatan 20, Göteborg. Delar av handlingen finns även tillgänglig på Olskroken planskildhets webbsida via länken nedan. Granskningen av planen pågår fram till den 5 oktober 2015.

Delar av järnvägsplanen för Olskroken planskildhet hittar du här.

Vill du lämna synpunkter?

Skicka synpunkter till Trafikverket Region Väst, 405 33 Göteborg, eller via e-post till trafikverket@trafikverket.se.

Märk synpunkterna med TRV 2014/8534. Synpunkter ska ha inkommit senast 5 oktober 2015.

Om du vill ha mer information kontakta Trafikverkets kundtjänst på telefon 0771-921 921.