Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskydd i betong och glas längs E6 utanför Gårda, Göteborg. Foto: Christian Badenfelt

Bullerskydd i betong och glas längs E6 utanför Gårda, Göteborg. Foto: Christian Badenfelt

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Åtgärder för minskad bullernivå

När de nya spåren i Olskroken planskildhet sätts i drift kommer ljudnivåerna i omgivningen troligtvis att öka. För att minska störningarna för de boende ska vi sätta upp bullerskydd och i vissa fall kommer vi att erbjuda bullerdämpande fasadåtgärder.

I Olskroken ska tågspåren byggas om till skilda plan, bland annat för att öka kapaciteten så att fler tåg kan passera genom knutpunkten. Bygget är planerat att pågå mellan 2018 och 2023/2024 och inkluderar ombyggda och nya spår, nya växlar samt ett antal nya broar.

När en ny järnväg ska byggas eller byggas om ställs höga krav på ljudnivåer som kan påverka närboende, verksamheter och andra i området. Redan i dagsläget är det relativt höga ljudnivåer i vissa delar av Olskroken, och när de nya spåren sätts i drift och kapaciteten höjs beräknas ljudnivåerna i omgivningen att öka. I samband med bygget av Olskroken planskildhet planerar vi därför att vidta ett antal åtgärder för att minska störningarna.

För att minska störningarna för de boende i Bagaregården kommer vi antingen att höja den befintliga bullerskärmen längs dessa fastigheter vid E20, eller sätta upp en ny högre bullerskärm på samma plats. För att få göra det behöver vi ta mark i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Detta innebär att vi har rätt att använda marken under tiden vi sätter upp skydden. För att få ha kvar och underhålla bullerskärmen avses en rättighet att bildas till förmån för Trafikverket.

Fasadåtgärder för minskat buller

Hur mycket ljud som når in i en byggnad beror främst på fasadens förmåga att minska buller. Till fasaden räknas också fönster och friskluftsventiler. En friskluftsventil är monterad i fasaden och är ett öppet hål för att släppa in uteluft. Fönster och ventiler är i många fall de ljudmässigt svagaste delarna.

Förutom att med hjälp av bullerskydd dämpa buller från spårområdet i Olskroken kommer vi att erbjuda bullerdämpande fasadåtgärder i de fall där ljudnivåerna överskrids. I första hand blir det då aktuellt att montera nya glaspartier utanpå befintliga fönster. Om det inte är tillräckligt byter vi ut fönstret. En annan åtgärd som kan bli aktuell inför bygget är att montera ljuddämpande ventiler för att förbättra ljudmiljön i bostaden.

Vår önskan är att vi ska kunna vidta nödvändiga bulleråtgärder redan innan vi börjar bygga år 2018. Ibland händer det dock att de utredningar och tillstånd som krävs inte hinner bli klara innan bygget påbörjas, men vår ambition är att så tidigt som möjligt utföra åtgärderna för att även minimera eventuella störningar under byggtiden.

Trafikverkets informationsblad om fönsteråtgärder (pdf-fil, 2,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Det är enbart de boende längs med E20 i Bagaregården som kan komma att bli erbjudna fasadåtgärder. Det är fastighetsägaren som i samråd med de boende fattar beslut om huruvida man tackar ja eller avstår från Trafikverkets eventuellt föreslagna åtgärder.

Det finns även möjlighet för fastighetsägare att själva byta fönster och få ersättning för detta efter en överenskommelse med Trafikverket. Boende kan däremot inte byta bort Trafikverkets föreslagna åtgärder mot ersättning i pengar.