Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Olskroksmotet i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Olskroken planskildhets järnvägsplan fastställd

I mitten av juni fastställdes järnvägsplanen för Olskroken planskildhet.

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Först kungörs den via annonser i Göteborgs-Posten och Post- och inrikes tidning. Därefter följer tre veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. I Olskroken planskildhets fall ska överklaganden ha inkommit till Trafikverket senast den 21 juli 2016. Om beslutet överklagas går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut. För mer information om beslutet, se dokument nedan.

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan startade redan halvårsskiftet 2010 och har pågått till slutet av 2015 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket, som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av järnvägsplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en järnvägsplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom för Olskroken planskildhet under december 2015 och planen skickades därefter in för fastställelse.