Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten på Ånäsvägen

23 oktober påbörjar vi arbetet med ledningsomläggningar på Ånäsvägen. Arbetet beräknas att pågå i cirka fyra veckor. Störningar i form av buller kan förekomma.

Vi kommer att lägga om ledningar till nya lägen eftersom att de i sitt nuvarande läge hamnar i konflikt med byggnationen av Olskroken planskildhet. För att vi ska kunna utföra arbetet kommer framkomligheten för gång-, cykel- och biltrafiken att påverkas.

Under arbetet kommer Ånäsvägen enkelriktas för biltrafik. Norrgående trafik hänvisas via Storkgatan och Stockholmsgatan. Södergående trafik kan passera förbi arbetsområdet.

Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetsområdet, men med begränsad framkomlighet. Vi kommer företrädesvis att arbeta mellan 06:30-17:00.