Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mark- och miljödomstolen ger Olskroken planskildhet tillstånd

Mark- och miljödomstolen har idag gett tillstånd till bygget av Västlänken och Olskroken planskildhet.

Mot bakgrund av vår ansökan och den huvudförhandling som hölls i oktober förra året, har domstolen nu tagit ställning till hur bygget påverkar omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt miljöbalken, och utifrån detta fastställt villkor för genomförande av projekten.

Domen innehåller bland annat villkor för hur vi ska mäta och kontrollera grundvattennivån, vilka bullernivåer som skall gälla samt villkor för vibrationer och utsläpp av vatten.

Domen finns här.

Vi har fått tillstånd med villkor, men däremot inte verkställighet*, vilket innebär att vi inte kan börja bygga de delar som är tillståndspliktiga innan domen vunnit laga kraft. Sannolikt blir det förseningar. Men hur mycket vet vi inte i nuläget eftersom vi inte helt själva råder över situationen. Detta styrs framförallt av den juridiska processen.

Nu analyserar vi domen i detalj, för att fatta beslut om hur vi skall gå vidare. Samtliga parter har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

- Jag är glad över tillståndet och stolt över det digra arbete som mina medarbetare lagt ner i denna process, säger projektchef Bo Larsson. Samtidigt är det givetvis bekymmersamt att vi inte har fått verkställighet.

Tillstånden gäller under förutsättning att Göteborgs Stads detaljplaner vinner laga kraft.

*Verkställighet innebär att man kan börja bygga "på egen risk" även om domen överklagas till högre juridiska instanser och därmed inte har vunnit laga kraft.