Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Grundförstärkning av Ånäsbron

Under vecka 4-5 fortsätter vi arbetet med att förbereda inför bygget av Olskroken Planskildhet.

Vid månadsskiftet januari och februari arbetar vi med att grundförstärka Norra Ånäsbron. Arbetet sker mellan 06.30 och 23.00, fördelat på två skift över dygnet. Detta medför att störningar i form av buller kan påverka dig som närboende i området på andra tider än normalt.

För att grundförstärka Ånäsbron använder vi oss av borrad stålpålning, som är en relativt tyst arbetsmetod. Bedömningen är därför att vi inte kommer att överskrida de riktvärden som är uppsatta för buller inomhus. För att dämpa det buller som ändå uppstår, ska vi placera ut provisoriska bullerskärmar i anslutning till arbetsplatsen.

Här kan du läsa mer om buller och uppsatta riktvärden

Tidplan

21-25 januari: Arbetet pågår mellan klockan 06.30 och 23.00. Påverkar området kring Olskroken och Bagaregården.

28 januari – 1 februari: Arbetet pågår mellan klockan 06.30 och 23.00. Påverkar området kring Olskroken och Bagaregården.