Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fasad mot nordväst. Nybyggnadsritningar för motell- och servicebyggnad. Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontors bygglovsarkiv (1967-07-11).

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hotellet, Westsamhuset och Tillfället

Bangården i Olskroken står inför stora förändringar. Sex nya broar och närmare en mil nya järnvägsspår ska anläggas. En fastighet som påverkas av utbyggnaden är det så kallade Westsamhuset.

Att bygga Olskroken planskildhet innebär en viss påverkan på närliggande fastigheter. En byggnad som påverkas i hög utsträckning är Westsamhuset, som i och med utbyggnaden hamnar för nära spårområdet.

- Byggnaden hamnar tyvärr för nära den nya järnvägen och måste därför rivas, berättar Andreas Johansson, miljöspecialist. För att dokumentera byggnadens kulturvärden genomförde därför Trafikverket hösten 2018 en antikvarisk inventering, fortsätter Andreas.

Hotell Hallarna, som det kallades då det uppfördes åren 1968-1969, var en del av stadens satsning på de nya Partihallarna. År 1973 kostade det 39 kronor per natt att hyra ett rum här, och då ingick bad eller dusch. Hotellverksamheten fortsatte i drygt 14 år och därefter blev hotellet flyktingförläggning. Att byggnaden i folkmun ofta kallas för "Westsamhuset" beror på att Westsam Gruppen AB ägde fastigheten 1986.

Under en kort period i början på 2000-talet hyrde det kinesiska generalkonsulatet lokalerna. År 2004 tar det kommunägda bolaget Bygga Hem i Göteborg AB över fastigheten och mellan åren 2005 och 2018 bedrev Göteborgs stad ett boende för människor i akut hemlöshet här. Våren 2018 köpte Trafikverket byggnaden och verksamheten med boendet. Tillfället, som boendet kallades, flyttade samtidigt till nya lokaler på Victor Hasselbladsgatan i Högsbo. I och med flytten bytte man också namn till Nya Tillfället.

Den utvändiga rivningen påbörjas under våren

Vår entreprenör etablerade sig i januari och har börjat sanera byggnaden invändigt. Parallellt med saneringen tar man också ner innerväggar och installationer, så kallad lättrivning.

- Tungrivningen, då man tar ner byggnadens bärande delar som stomme och betongkonstruktioner, startar i månadsskiftet mars/april berättar Pernilla Mattsson, produktionsledare anläggning och fastighet. Tidpunkten kan dock komma att förändras, beroende på hur det går med de invändiga rivningsarbetena fortsätter Pernilla.

Störst risk för buller ser vi främst i samband med tungrivningen. Just nu utreder därför Trafikverket vilka bullernivåer som kan förväntas. Ser vi någon risk för höjda bullernivåer, kommer vi att informera berörda i området.

Sanering och sortering av avfall

Byggnader från 60-talet innehåller generellt farligt material som till exempel asbest, PCB-fogar och impregnerat trä. Denna typ av material påträffas främst invändigt. Därför inleds arbetet med rivningen med att vi sanerar de farliga material som påträffas för att kunna säkerställa en korrekt hantering av dem.

- Vi tar in företag med rätt kompetens och de tillstånd som krävs för att få utföra denna typ av saneringar, berättar Andreas Johansson.

Utöver det farliga avfallet försöker vi också, så långt som det är möjligt, att sortera och återvinna material. En del av det, till exempel betongen, kan användas igen som fyllnadsmaterial. Men även vissa byggnadsdelar som fönster eller köksinredning, om de är i tillräckligt bra skick, kan återanvändas.