Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Trafikverket
Denna nyhet är äldre än 6 månader

NCC är vinnare av Västlänken och Olskroken planskildhets arbetsmiljöpris

Från 2018 delas ett årligt arbetsmiljöpris ut till en av Västlänken och Olskroken planskildhets entreprenader.

Vinnare blev NCC entreprenad FA03 Ledningsomläggningar som är en av entreprenörerna för de förberedande arbetena (FA står för förberedande arbeten).

Den 29 januari fick de ta emot priset på 25.000 kronor tillägnade personalbefrämjande åtgärder. Vinnaren bedöms utifrån ett antal kriterier och utses av ledningsgruppen inom projekt Västlänken och Olskroken planskildhet. Priset delas ut av Trafikverket.

Motiveringen lyder:

"Detta kompetenta team har haft högsta fokus på arbetsmiljö och säkerhet i alla arbetsmoment. Teamet har verkat för en hög grad av samverkan med beställaren och gemensamt löst alla problem som kommit i deras väg. Entreprenaden har även på ett föredömligt sätt under kontraktsperioden 2015-2018 genomfört följande, utan anmärkning:

  • Arbetsberedningar
  • 1+1 rond
  • APK (Arbetsplatskontroll)
  • Skyddsronder
  • Rapportering av olycka, tillbud och avvikelse
  • Månadsrapporter"

 

Christer Karlsson, platschef, entreprenad FA03 på NCC känner sig stolt och säger bland annat:

- Jag tror det är vårt samarbete som har gjort att det har varit enkelt för oss att arbeta med arbetsmiljö. Det har varit kul. Att vi nu vann detta pris är ett bevis på att vi under tre år har kunnat upprätthålla samma nivå.

Varför delar vi ut ett arbetsmiljöpris?

Syftet med priset är att belysa arbetsmiljön som en viktig strategisk fråga. Genom att öka medvetenheten för arbetsmiljöfrågor kan arbetsmiljörisker minimeras. Tillsammans med branschen strävar vi mot en nollvision vad gäller olyckor och skador på våra arbetsplatser. Entreprenören som arbetsgivare ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och Trafikverket ansvarar för uppföljning av hur arbetet går.