Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det här händer i Olskroken i januari och februari

I januari och februari arbetar vi på flera platser i och omkring Olskroken. Längs med Partihallarna lägger vi om ledningar och vid Gamlestadsbron gjuter vi färdigt det sista påldäcket.

Förberedande arbeten

Innan vi kan påbörja själva utbyggnaden av Olskroken planskildhet behöver vi göra förberedande arbeten. Det handlar till exempel om grundläggning, ledningsomläggningar eller att stabilisera marken med pålning eller kalkcementpelare (kc-pelare).

Vid Partihallarna, till exempel längs med Fruktgatan, lägger vi om ledningar. I Partihandelsområdet ska vi även koppla in dagvattenledningar. Aktuellt är också omläggningar av gas- och vattenledningar i Gullbergsområdet.

Vid Olskroksbron och Godstågsviadukten har vi påbörjat pålning och arbetet med att förstärka marken med kc-pelare. När vi installerar kc-pelare används en maskin med ett blandningsverktyg som roteras ned i marken. När det dras upp igen matas cement ut och bildar en grov pelare. Vid Gamlestadsbron slår vi de sista pålarna och gjuter färdigt det sista påldäcket öster om bron.

Rivning av Westsamhuset

I och med utbyggnaden av bangården i Olskroken hamnar det så kallade Westsamhuset för nära det nya spårområdet och måste därför rivas.Vår entreprenör etablerade sig i januari och påbörjade en invändig sanering av byggnaden. Parallellt med saneringen tar man också ner innerväggar och installationer.

Läs tidigare artikel om Westamhuset här

Trafik och framkomlighet

Framkomligheten för trafiken kring Fruktgatan, Ånäsvägen, Malmsjögatan och Gamlestadsbron kan komma att begränsas då maskiner eventuellt behöver förflytta sig mellan våra arbetsområden. Vi har kontakt med räddningstjänsten och de är informerade om de arbeten som ska utföras.

Buller

Merparten av våra bullrande arbeten utförs vardagar 07:00 – 19.00. Det är framför allt när vi borrar och slår pålar eller installerar kc-pelare som kan påverka dig som närboende. Vissa arbeten kan komma att utföras kvälls- och nattetid mellan klockan 19.00 och 06.00.