Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi vill fånga upp klimatsmarta idéer!

Som Sveriges största beställare inom bygg- och anläggningsbranschen vill Trafikverket arbeta mer hållbart och har målet är att vara helt klimatneutrala till år 2045. Så hur kan vi, beställare och entreprenör, tillsammans bidra till att uppnå det målet?

- Vi behöver lyfta kunskapen om vad hållbarhet innebär och att alla kan bidra på olika sätt. Det kan handla om en liten insats, men som ändå gör det bättre, berättar Tove Olsson och Andreas Johansson, som arbetar på Trafikverket med miljöfrågor inom projekt Olskroken planskildhet.

Infrastruktur är en förutsättning för ett fungerande samhälle, men att bygga den har en stor klimatpåverkan. Trafikverket och projekt Olskroken planskildhet vill uppmuntra projektdeltagare att bidra till klimatarbetet. I februari drar vi därför igång en klimattävling som ska pågå under hela projektets byggtid. Syftet är att få fram smarta förslag och idéer på hållbara åtgärder, smartare tillverkning och nya material för att reducera klimatpåverkan.

- Jag vet att det finns mycket bra idéer överallt, hos projektörer, markarbetare, betongarbetare, tekniker och grundläggare, grävmaskinister och maskinförare, mätare, arbetsledare och platschefer, entreprenadingenjörer, administratörer och ekonomer. Min förhoppning på tävlingen är att vi hittar riktigt bra förslag, klimatsmarta lösningar som annars inte skulle ha dykt upp, berättar Mats Ek, biträdande delprojektledare.

Alla förslag som lämnas in utvärderas och granskas för att se om åtgärden är genomförbar.

- Förslagen kommer att hanteras av en grupp med representanter från Trafikverket, Peab och deras konsult WSP och bedömas utifrån hur stor effekt de har men också exempelvis hur enkla de är att genomföra. Förslag som bedöms lämpliga att genomföra kommer att utvärderas vidare och förhoppningsvis kan vi implementera en del av dem i projektet, berättar Tove och Andreas.

Alla vinnare får sitt namn på ett brostöd i Olskroken planskildhet. Information om tävlingen finns på projektets webbsida, där kommer vi också att uppmärksamma tävlingsbidragen.

Läs mer om tävlingen här!