Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

I mars inleds tungrivningen av Westamhuset

Nu går rivningen av Westsamhuset snart in i en ny fas i och med att vi inleder arbetet med tungrivningen.

Tungrivning innebär bland annat att man tar ner byggnadens bärande delar såsom stomme och betongkonstruktioner. Detta är också den fas av rivningen som påverkar omgivningen allra mest.

Bullrande arbete under dagtid

Då konstruktionen är av betong behöver vi använda tunga grävmaskiner, utrustade med crusher eller hydraulhammare (bilningshammare). I största möjliga mån kommer vi att använda oss av crushing eller krossning. Sett ur ett bullerperspektiv är krossning är den mest gynnsamma rivningsmetoden. Då rivning sker på de övre våningsplanen har vi inte möjlighet till ytterligare bullerdämpande åtgärder.

I de fall då krossning inte är möjligt behöver vi bila. Bilning är en metod för att riva eller göra hål i hårda byggmaterial, till exempel betong. Enligt gjorda bullerberäkningar överskrider vi riktvärdena för buller endast då bilningshammaren används. Därför kommer den metoden att användas sparsamt, max 1-2 timmar om dagen under dagtid.

Tidplan

Tungrivningen inleds i mitten av mars och pågår till slutet av juni. Arbetet sker måndag till fredag mellan klockan 07.00–19.00.