Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

En viktig milstolpe i projektet

I och med brolyftet vecka 18 kan vi bocka av en viktig milstolpe i projekt Olskroken planskildhet. Nu har vi fått två av de sju nya broar som ska byggas på plats!

Planering och förberedelser

Helgen vecka 18 lyfte vi 260 ton och strax över 100 meter bro på plats över järnvägen och Gamlestadsviadukten. Brodelarna är konstruerade av stål och att lyfta en bro på plats kräver en hel del förberedelser. Planeringen bakom helgens arbete har pågått under flera år, tidplaner har stötts och nötts.

- Redan i mars 2017 ansökte vi om att få strömlöst och tågfritt i järnvägsområdet för att kunna utföra vårt arbete nu i maj 2019 berättar Magnus Ohlsson, blockledare bro på Peab.

Brodelarna vid Gamlestadsviadukten lyftes på plats med hjälp av multiwheelers och lyftkranar. Det är tunga fordon och maskiner så inför brolyftet har vi också genomfört kontroller av markförhållandena för att se om vi behövde göra några förstärkande åtgärder.

- Vi har genomfört flera riskworkshops, den första hade vi mars 2017, berättar Mats Ek, biträdande delprojektledare. På riskworkshopen identifierar vi de risker som kan tänkas uppstå och säkerställer att dessa risker tas om hand, fortsätter Mats.

Vad händer nu?

Nu när brodelarna är på plats fylls de med spårmakadam och vi lägger slipers och räls. Därefter påbörjar BEST-avdelningen sitt arbete med att installera el-, signal och telesystem i den nya järnvägsanläggningen.

Den nya järnvägsbron kommer att tas i bruk i slutet av oktober 2019. Då lägger vi över tågtrafiken från Hamnbanan och ett av Västra stambanans spår på den nybyggda bron. Först då, när vi kan arbeta i befintligt spår kan vi fortsätta arbetet med att bygga ut järnvägssystemet in mot Göteborgs central.

- Därför var brolyftet en så viktig milstolpe för oss och projektet säger Magnus. Att få den nya bron på plats är en förutsättning för att kunna fortsätta med vårt jobb.

När projektet är klart 2026 finns en planskild anläggning där järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer och trafiken kan gå utan att stanna för möten eller korsningar.

- För att få till den planskilda anslutningen byggs totalt sex nya järnvägsbroar, en ny gångbro, 10 000 meter ny järnväg och bredda spårområdet, berättar Mats Ek.

Kommande broarbetet inom Olskroken planskildhet

Bro Genomföras år Cirka brolängd
Olskroksbron 2020-2022 550 meter
Bro över Gullbergsån 2022 60 meter
Godstågsviadukten 2020-2022 650 meter
Samverkansbro över Gullbergsån 2022-2023 55 meter